Večerní písně I.

Vítězslav Hálek

Vítězslav Hálek, dvaadavcetiletý student filosofie, psal tyto básně pro svoji milou, Dorotku Horáčkovou. Prvních 9 básní otiskl roku 1858 v almanachu Máj, který vydal společně s přáteli. V roce 1859 Vítězslav vydal svou první sbírku básní - tyto Večerní písně. Další vydání těchto Večerních písní pan Hálek postupně doplňoval o další básně, které byly později shrnuty ve Večerních písních II.
Sbírka Večerní Písně I. obsahuje celkem 56 básní. Jednotlivé básně ve sbírce nemají jména, ale jsou číslovány. Pro přehlednost jsem je v obsahu opatřil jmény, stručně charakterisujícími, o čem jednotlivé básně jsou.
 

Obsah

 
I. Jaro  XXXI. Boží myšlenky
II. Zakletí  XXXII. Hvězda lásky
III. Stesk  XXXIII. Ptáček
IV. Srdce  XXXIV. Sen
V. Anděl  XXXV. Slzám konce není
VI. Vše žije pro lásku  XXXVI. 2 boží myšlenky
VII. Půl srdce  XXXVII. Plačící zpěváček
VIII. Slavíček  XXXVIII. Láska v sdce vchází
IX. Jak Ti to mám říci?  XXXIX. Noc se rozešla s dnem
X. Modlení  XL. Říše lásky
 
XI. Poupátko  XLI. Královnou Tě provolám
XII. Slavík  XLII. Uslyšíš so sobě ptáčky zpívat
XIII. Dívko zvláště líbezná  XLIII. Bolest a láska
XIV. Spojení duší  XLIV. Opuštěný
XV. Ty's holubička krotká  XLV. Osud básníků
XVI. Krásné jezero  XLVI. Políbení
XVII.  Přisedni blíž  XLVII. Aby zpěv mi zůstal můj
XVIII. Nediv se, že jsem mlčel  XLVIII. bohem požehnaný pěvec
XIX. Hvězdičky  XLIX. Srdce divná květina
XX. Oběť pro lásku  L. Soud
 
XXI. Na nebi plno hvězdiček  LI. Ctěte pěvce
XXII. Bůh rozlil lásku  LII. Nekamenujte proroky
XXIII. Žár  LIII. Andělé spánku
XXIV. Věčné loučení  LIV. Mým písním
XXV. Láska nade vše  LV. Mně se píseň zdála
XXVI. Mně zdálo se, žes umřela  LVI. Rozloučení
XXVII. Když bůh stvořil srdce
XXVIII. Tajemství srdce
XXIX. Mně zdálo se, že's světice
XXX. Krásná noc

Pokračování => Večerní písně II.Návrat k
přehledu Hálkova díla
obsahu literárních stránek
domovské stránce Petra Jeníčka
 
Do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček.
Naposledy doplněno 1.1.2002