Večerní písně I.

část první, básně I. až X.

Vítězslav Hálek

I.

Přilítlo jaro zdaleka
a všude plno touhy,
vše tlačilo se k slunci ven,
že snilo sen tak dlouhý.

Vylítly z hnízda pěnkavy
a drobné děti z chýše,
a pestré kvítí na lukách
přesladkou vůni dýše.

Z větví se lístek tlačí ven,
a ptáčkům z hrdla hlásky,
a v ňadrech v srdci mlaďounkém
tam klíčí poupě lásky.

II.
Já jsem ten rytíř z pohádky,
jenž hrdě vyjel do světa,
abych tu pannu uviděl,
jež jako růže vykvétá.

O ní šla věšť: kdo spatří ji -
ten s kletbou prý to odnese,
buď že se v kámen promění,
buď že mu srdce vyrve se.

I myslil jsem si u sebe :
Snad přec je někdo vyjmutý!
A vyjel jsem a za ten hřích
jsem - v zpěváka teď zakletý.

III.
Umlklo stromů šumění
a lístek sotva dýše,
a ptáček dřímá krásný sen
tak tichounce, tak tiše.

Na nebi vzešlo mnoho hvězd
a kolem je tak volno,
jenom v těch ňadrech teskno tak
a u srdce tak bolno.

Ve kvítků pěkný kalíšek
se bílá rosa skládá -
můj bože, a ta rosa též
se v moje oči vkrádá.

IV.

V tom světě vše teď usnulo,
až na to srdce v těle.
Bůh sám ví, že to srdce jen
si nikdy neustele.

V tom božím světě zmlklo vše,
až na zvuk srdce hravý.
Bůh sám ví, že to srdce jen
se nikdy neunaví.

Myšlénku spánek přemáhá,
s dnem noc se v bdění střídá -
jen srdce v prsou stále bdí
a tam si lásku hlídá.

V.

Na nebi na sta hvězdiček,
měsíc se s nimi bratří,
a z nebe pánbůh s anděly
sem na svět dolů patří.

A s nebe anděl sstupuje,
na tváři ani vráska,
a krásný jako jarní dech -
ten anděl to je láska.

Ten kamkoliv se přiblíží,
vše trne sladkou mukou,
a slavíci a hrdličky
ty pěkné písně tlukou.

A koho křídlem dotkne se,
ten celičký se změní,
a v srdci něco pocítí,
co není k vyslovení.

VI.

Divoucí div to - bože můj!
co v lásce k nám se kloní!
Celý svět v ní by roztál se
a vše jen žije pro ni.

Obláček tam se po nebi
co lásky posel honí,
a pták, co dřímá na větvi -
ten sní a sní jen o ní.

A člověk tady na zemi,
než smrť mu hlavu skloní,
on pláče, plesá, touží, lká -
on žije a umírá pro ni.

Ba andělé tam na nebi
Když zpěv jim z harf se roní -
o čem by mohli zpívat jen,
nesmíce zpívat o ní!

VII.

Bůh povolal mne do ráje,
bych tam se učil zpěvu.
"Ne dobře být mi samotnu!"
A bůh mi stvořil Evu.

Ne žebro vyňal z ňader mi
lež srdce mého půli,
a proto se tak rádo teď
to srdce k Tvému tulí.

A proto se tak divná teď
mi touha v srdce hostí,
a jest mi, jakby srdce nám
zas měly v jedno srosti.

A proto když jsem daleko,
zpět noha maně kráčí,
a u srdce mi bolno tak,
že jest mi - ba až k pláči.

VIII.

Kdyby ten slavíček
s svou družkou přebýval,
on by tak žalostně
o lásce nezpíval.

Kdyby to srdéčko
s Tebou noc probdělo,
však by tak bolestně
v těch ňadrech neznělo.

IX.

Mám Ti to sladké tajemství
jak slavík vyklokotat v doubí -
či mám to v slzách vyplakat,
co zmítá srdce mého hloubí?

Či kleče zbožnou modlitbou
mám z lásky vymodlit se Tobě -
či pěkným snem to pošeptat
Ti v tiché, vlídné noční době ?

Či má ten ráj utajený
jen v srdci dřímat, jako v hrobě,
a beze slov a bez Tebe
mám věčně jen to šeptat sobě?

Ó anděli můj, vyznávám
se z lásky k lidstvu nehynoucí;
však Tobě - - ó nekárej mne
snad z mysli slabé, málo vroucí!

X.

Má milá pojď a poklekni,
teď právě čas je k modlení -
měsíček vyšel nad lesy
a čas můj minul k prodlení.

Však ruce drahá, nespínej.
Já Tebe, mne obemkni Ty -
a místo rukou srdce dvě
k modlitbě budou sepnuty.

A ústa k ústům připoj mým,
z jedněch nás úst se modlit nech -
já v ústa vložím slova Ti,
a k nebi Tvůj je pošle dech.

A bude naše modlitba
tou nejčistší, věř, obětí -
neb když se modlí andělé -
jen v tom se modlí objetí.

Další básně ==>Návrat k
obsahu Večerních Písní I.
přehledu Hálkova díla
obsahu literárních stránek
domovské stránce Petra Jeníčka

Vytvořeno 9. 12. 2001

Do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček.