Večerní písně II.

Vítězslav Hálek

Další vydání svých Večerních písní pan Hálek postupně doplňoval různými dalšími básněmi. Tyto doplňky později nakladatelé shrnuli z jednotlivých vydání Večerních písní a vydávali je samostatně jako Večerní písně II. Některé básně jsou jen číslovány, některé mají jména. Očíslované básně jsem v tomto obsahu stručně pojmenoval, abyste věděli, o čem jsou.
 

Obsah

Různé básně

I. Mám bázeň, drahá, o Tebe VI.  Tys rozevřela duši mou
II. Podvečer VII.  Což platno
III. Tak tiše a tak volně VIII. Kvítí v poli
IV. Hvězdičky IX. Jsem tu kvůli Tobě
V. Jak by bylo světu bez lásky X. Pohřběte mne jako pěvce

Za šera

I. Pučení VI. Poetický večer
II. Plačící rosa VII. Slzou jsem lyru pokropil
III. Zármutek VIII. Bludem jsme se setkali
IV. Kde jsi, má růže IX. Proč musel jsem tě znáti!
V. Vychladlý žár

 

Večerní

Různé listy

I. Kdes plamen hoří v ssutinách IV. Já lodě větrem okřídlil
II. Vyhostěn byl jsem ze sebe V. Srdce v zajetí
III. Posvátná hvězda VI. Nač dýl si ňádra ostřežitNávrat k
přehledu Hálkova díla
obsahu literárních stránek
domovské stránce Petra Jeníčka
 
Do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček.
Naposledy upraveno 14.1.2002