Večerní písně I.

část čtvrtá, básně XXXI. až XL.

Vítězslav Hálek

XXXI.

Již nevím, zda to sen či ne,
leč v paměti to posud -
já v soudy boží nahlížel
a národů čet' osud.

Myšlénky, vážné jak bůh sám,
ty hlavou jeho táhly,
a krásné, jako jarní noc,
po milém těle práhly.

Mnohá myšlénka - celý svět,
mnohá jak píseň jemná,
mnohá - budoucí lidstva děj,
lidskému oku temná.

Tam též sem našel lásku svou
i Tvoje srdce krásné :
ta naše láska byla tam
jak obláčky dva jasné.

A na tu naši lásku bůh
s zalíbením se díval,
a zástup mladých andělů
mu o ní písně zpíval.

XXXII.

Tak temnomodrá nebes báň -
a hvězdičky jak zlato;
člověku divno u srdce,
když tak se dívá na to.

A těch hvězd stále víc a víc,
že ani konce není -
a přec tam není každičká
ta hvězda k nalezení.

Jen když v dvě srdce mladinké
dech první lásky vchází,
tu na tom modrém nebi též
prý nová hvězda vzchází.

A v jednom-li z těch srdcí dvou
květ lásky schne a vadne,
tu s toho nebe modrého
i zlatá hvězda spadne.

XXXIII.

Ten ptáček, ten se nazpívá,
jak by byl píseň živá;
ba kdo v svém srdci lásku má,
nedivte se, že zpívá.

A ptáček ten tak od srdce
a k srdci mluvit umí,
že div by člověk neplakal,
když srdcem porozumí.

Ba často mne to napadá,
že jsem mu druhem v lkaní,
neb i ty moje písně jsou
tak jemné naříkání.

XXXIV.

Tak ticho kolem - zdá se mi,
že sen se k očim vkrádá,
jako když ptáček k samičce
se v měkké hnízdo skládá.

Ta noc tak pěkně ustlala -
na nebi hvězd až milo.
Snad mnohé srdce zabude,
zač dnem se kormoutilo.

Snad mnohé srdce zabude,
a co proň v světě není,
snad snem se mu to navrátí
a bude k potěšení.

XXXV.

Mně zdálo se: "bol sestár' už
a bude s ním už amen,
a slzí těch už vyteklo,
že vysch' už jejich pramen."

Tu sem si zpomněl na Tebe,
a duše má se chvěla,
a cosi v ní se ozvalo,
jakby Tě ztratit měla.

A oči se mi zalily,
radosť se v pláč mi mění,
a já poznávám s bolestí,
že slzám konce není.

XXXVI.

Byly dvě boží myšlénky
co hvězdy vedle sebe,
a ty sou se milovaly
nejvíc z celého nebe.

I spadla s nebe jedna z nich
a druhá mřela v bolu,
až bůh se nad ní smiloval
a poslal též ji dolů.

Mnohou zde noc protoužily
od večera do rána,
až pak se jednou potkaly
co mládenec a panna.

A jak si v oči pohlídli,
tu poznali se zcela,
a žili v štěstí největším,
až jedna zase zmřela.

A když ta jedna umřela,
tu druhou zvala k sobě,
a bůh ji za ní povolal
a zas jsou hvězdy obě.

XXXVII.

Mladinký ten zpěváček -
což tak umlk' z nenadání?
Oči mu se zalily
jak u vřelém s bohem! dání.

Mnohý snad si pomyslí:
bože, co ho asi rmoutí?
tvář má hezkou, mladinkou,
a zpěv milo poslechnouti.

Ach mladinká, hezká tvář
nedá srdci úlevu;
a byť se i líbil zpěv -
není vždycky do zpěvu.

XXXVIII.

Tak jak ten měsíc v nebes báň -
tak láska v srdce vchází,
a tajný bol a tichý žal
ji v chůzi doprovází.

A co dřív člověk netušil,
v tom šerém světle spatří,
a tajný bol a tichý žal
se svorně v písni sbratří.

Leč mnohá též se bouře zlá
v ubohém srdci shlukne,
a než ji v písni vysloví -
jak mnohé srdce pukne.

XXXIX.

S dnem noc se navždy rozešla.
Den jako Jidáš zrádný,
a večer plný krásy jest
a neodolá žádný.

Tu přijdou jasné hvězdičky
a tou lunou stále bledou,
a v háji něžné hrdličky
přesladký hovor vedou.

Srdce se srdci zpovídá,
myšlénky v dálku táhnou,
a ústa touhou žíznivá
po políbení práhnou.

XL.

Vy všichni, kdo jste stísnění,
již pojďte, pojďte ke mně,
zde složte s beder útrap tíž
a zapomeňte jemně.

Já lásky říš zde založil,
kde druh se k druhu vine,
a vše co má kdo na srdci,
to v pěkných písních plyne.

Zde nezná soka závistník,
zde řeč jak píseň sladká,
zde lev je jako beránek
a dravci holoubátka.

Zde léky všechněm útrapám,
zde srdce věčně mladne,
zde neovádá růže květ
a nepřátelství žádné.

Další básně=>


Návrat k
obsahu Večerních Písní I.
přehledu Hálkova díla
obsahu literárních stránek
domovské stránce Petra Jeníčka

Naposledy změněno 1. 1. 2002

Do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček.