Za šera

Vítězslav Hálek

I.

Přeněžným jara dotknutím
se matkou stala země;
již pučí poupě panenské
a ptáček zpívá jemně.

Potok se v písních roztopil,
i kvítku řeč je dána,
láskou se růže zarděla,
jak jasné slunce z rána.

Buď požehnána tisíckrát,
že's hnula srdcem ve mně;
Ty's ve mně k světlu zbudila,
co tušil sem jen temně.

V mých prsou sladká bolest bdí -
z ní pučte, milá kvítka,
již spějte, písně, z ňader ven -
jsteť mojí lásky dítka.

II.

Vy slavíkové v háji,
ký žal to bez úlevy?
To nejsou vaše písně -
to duše mé jsou zpěvy.

Vás, konvalinky v poli,
jaká to rosa máčí?
Ta rosa víc než sobě
podobna mému pláči.

III.

Poduškou byl mně zármutek
a slzy místo spaní;
mé srdce, ne tak hlasitě!
já dám se na pokání.

Měsíček oknem vchází k nám,
má rubášové šaty,
a v srdci mém to doznělo,
jak ptáček kropenatý.

Měsíčku, zapal hvězdy tam;
rosou se kvítek šatí,
slavíka probuď ze spaní,
jen lidi - ty nech spáti.

A neste lásku nádhernou -
však mrtvolu tu znáte;
jsem teď jen člověk nebohý -
ach škoda nastokráte!

IV.

Kde jsi, má růže spanilá,
že pozbyla si vůně?
Má naděje mi zemřela
a na smrť láska stůně.

Probírám srdce poklady
a skoumám duše schráně,
ach jaké je to bohatství:
nemám ni slzu za ně!

Můj osud již se nezmění;
nepokveteť, co vadne,
a kam nesvíti slunce víc,
netřeba vláhy žádné.

V.

Vy malí, drobní ptáčkové,
vy zpěvosniví spáči,
zda zpomene si který z vás,
že já umírám v pláči?

Měsíčku postůj na nebi,
bych potěšil se v tobě;
mé lásky žár tak vychladlý -
my hodíme se k sobě.

Poslední plamen usíná,
mně zbývají jen slova;
a přec bych vše zas rozdmýchal,
bych nešťastným byl znova.

VI.

Měsíček stříbro vylévá
a svět se v lesku koupá,
tam člun uvázán ku břehu
se v jasné vlnce houpá.

A teď si háje oddechly,
z nich zplašen stín se honí,
a keř měsíčkem propleten,
v něm víla slzy roní.

Tam hora nebes s hvězdami,
zde květ se rosou vroubí,
kol touha letí šuměním -
mé srdce jásá z hloubi.

Vítám vás, světlé podoby,
jichž kouzlo se tu blýští;
vás poesie utkala -
ta z mé se duše prýští.

VII.

Slzou jsem lyru pokropil
a hlavu opřel dlaní;
tak daleko to dospělo,
že již Tě neznám ani.

Ty ohně se vysoptily,
z mých květů jsou jen stíny,
já pláču nyní s Mariem -
kolem jsou zříceniny.

A přec bych ještě začít chtěl,
ač napřed znám svůj osud;
jiskerka šlehla z popelů -
já miluji Tě posud!

VIII.

My bludem jsme se setkali -
přenešťastná to doba;
my znali se a neznali,
teď za to pláčem oba.

A my jsme přec si patřili;
my stejná nesli muka,
a teď, když nelze srdci dál,
teď oběma nám puká.

IX.

Ty bledá moje lilie,
proč musil jsem tě znáti!
Tys měla být nám útěchou -
teď musím zaplakati.

Co v srdce mé tě vmluvilo,
to nyní žalem němne,
a co tě mělo k nebi vznést,
teď zhaslo oheň ve mně.

Ty zlomená, já osiřel -
to nevalní boháči,
a co nám ještě vybývá,
to právě na hrob stačí.
 


Další básně =>Návrat k
obsahu Večerních Písní II.
přehledu Hálkova díla
obsahu literárních stránek
domovské stránce Petra Jeníčka

NAposledy změněno 14. 1. 2002

Do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček.