Večerní

Vítězslav Hálek

Jsem jako lípa košatá,
když oděje se k svátku:
ty krásná růže májová,
pojď sem do mého chládku.

Zde vůní dýchá každý list,
zde bzučí včelek roje,
večer sem letí ptáčkové -
to myšlénky jsou moje.

Ty odletují daleko,
jak od domova děti:
však ty-li ke mně zasedneš -
již více neodletí.

Různé listy

Vítězslav Hálek

I.

Věsť lítla světem dalekým
a dosud v ústech žije:
kdes plamen hoří v ssutinách,
a v něm se poklad kryje.

Nuž já se vydám na cestu!
Mne sen i bdění moří,
mé blaho - to se sřítilo,
a srdce žalem hoří.

A prsa křížem požehnav
sem vzal, co tam se kryje:
mé srdce bylo diamant,
Ty u něho co zmije.

II.

Vyhostěn byl jsem ze sebe,
jak planeta z nebeské dráhy;
by každý krok byl proklatý,
nepřálo nebe květu vláhy.

Bez cíle svět se otevřel,
a lidé zavřeli se v chýše;
mě lyry struna stržena,
já králem byl - a poušť má říše.

A jako jelen uštvaný,
v němž poslední se síla trhá,
k úžasu živá mrtvola,
jež v beznaději síly mrhá.

Blahoslavená hodina,
že vešel pod střechu sem k Tobě:
Tys vykonala velký div -
Tys vrátila mne opět sobě!


 

III.

Od východu tři králové
za hvězdou táhli v dáli,
a šli, až v sedmém království
u města náhle stáli.

Hoj vy tři páni králové,
vy ste se zmátli jistě;
ta hvězda není na nebi -
ta na jiném plá místě.

Kdy k té se oko pozvedne,
kdy šeptnu její jméno:
mé srdce ráj má, nebe, vše -
vše, co mně přislíbeno.

IV.

Já lodě větrem okřídlil
a zaplul v kraj, kde končí světy;
já země ledví proskoumal
i lidstva nesmrtelné květy.

Já myšlénkou se k hvězdám nes
a zbádal sluncí smělé běhy,
já bydlil v duše hlubinách -
já hrál jak dítě s vášně šlehy.

Já slávy pohár k ústům zved,
já neznal ve své říši soka,
však do štěstí mně scházela
jen drobná slza Tvého oka.

V.

Jak větérek na mráčku zlatém
má touha k Tobě letí;
polib má ústa vyprahlá -
jeť srdce ve zajetí.

Zde v zástavu vem skvostné písně,
toť srdce mého květy;
má duše láskou rozžata -
objímá v Tobě světy.

O slávy věnec nepožádám -
jen otrok čelo sklání;
mne nad hroby již povzneslo
Tvé něžné milování.

VI.
Nač dýl si ňádra ostřežit,
kdy nepřítel již vzal mou duši?
Mé srdce je v Tvé zástavě,
a zmoženému pouta sluší.

Šat pýchy svlékám se sebe
a k prachu nížím hrdé čelo,
v mém oku slzy vyprahly -
a slovo na rtech oněmělo.

Již vidím květy oprchat,
na místě rána již se šeří,
mé lásky hvězda zhasíná -
a přec má duše v Tebe věří!


 
Návrat k
obsahu Večerních Písní II.
přehledu Hálkova díla
obsahu literárních stránek
domovské stránce Petra Jeníčka

Vytvořeno 14. 1. 2002

Do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček.