V přírodě

Vítězslav Hálek

Sbírka obsahuje celkem 172 básní. Jednotlivé básně ve sbírce nemají jména, ale jsou číslovány. Pro přehlednost jsem je v obsahu opatřil jmény, stručně charakterisujícími, o čem jednotlivé básně jsou.

Obsah

 
I. Napadly písně v duši mou XCI. Jarní vzduch
II.  Zákony přírody XCII. Vyšňořené stromy
III. Modré hory XCIII. Vítr nadmul sobě plíce
IV. Veleduchové XCIV. Větřík
V. Svatý dub XCV. Rákosí šeptá
VI. Zmudřelí se hádají XCVI. Hora mládne
VII. Kdo vchází, je každý poeta XCVII. Hřbitov
VIII. Laňka XCVIII. Čas není starcem
IX. Pásmo hor XCIX. Obžaloba Smrti
X. Dech jara C. Krása a smrt
XI. Vyběhla bříza běličká CI. Čas vypráví
XII. Jsmeť lidé my jak ten strom CII. Vrby babice
XIII. Žitné pole CIII. Pidimuži
XIV. Potůček s snivou olšinou CIV. Matka Země
XV. Probuzená matka příroda CV. Co z nás má věčně žít?
XVI. Jest doba poupátek a růží CVI. Panna a Smrt
XVII. Z čeho se umím radovat,
to po právu jest moje
CVII. Co je pravda?
XVIII. Tvá ústa sterou písní šumí CVIII. Hovor o smrti
XIX. Hvězdy CIX. Příchod zimy
XX. Na louce CX. Starý dub
XXI. Mně zdá se, že jsem jarem byl CXI. Babí léto
XXII. Dítky CXII. Jeseň duše
XXIII. Lesní pohádka CXIII. Co zbylo z léta
XXIV. Nelam to poupě CXIV. Vězňova útěcha
XXV. Stříbrné lesa praménky CXV. Špatní básníci
XXVI. Jsem kvítkem mezi kvítky CXVI. Písně z lesů
XXVII. Odkud jsou písně ? CXVII. Snové mladých procitnutí
XXVIII. Pán přírody CXVIII. Příbuzní
XXIX. Co z nás zbude CXIX. Sluníčko boží
XXX. Zevšednět mi nedej, bože CXX. Na kvítka duše rozkvetla
XXXI. Nejsem víc, nežli ta růže CXXI. Moudrost kvítka
XXXII. Pohádka matky Přírody CXXII. Hudba stromů
XXXIII. Čtverolístek CXXIII. Jak země mládne
XXXIV. Já neměřil bych lásku délkou CXXIV. Závrať duše
XXXV. Má duše teple naladěna CXXV. Počnou pohádky
XXXVI. V mé říši slunce nezachází CXXVI. Vyšňořený les
XXXVII. Dnes pravá veselka je boží CXXVII. Výhled z kapradí
XXXVIII. Večerní les CXXVIII. Starý jelen
XXXIX. Myšlénky CXXIX. Duše se lehko zavdá
XL. Co jste, vy nebes zlaté světy? CXXX. Pohádky
XLI. Svět vstával CXXXI. Jarní sen
XLII. Blesky CXXXII. Co nejkrásnější na světě
XLIII. Smrt CXXXIII. Jitro
XLIV. Hrob CXXXIV. Noc u jezera
XLV. Ptáci nezapomenou CXXXV. Studánka
XLVI. Píseň hájů CXXXVI. Jaro vzpomíná
XLVII. Co proti přírodě, je špatné CXXXVII. Lesní domácnost
XLVIII. Přátelé, co sevšedněli CXXXVIII. Duchové
XLIX. Pravda CXXXIX. Slavnost v lese
L. Marnotratný syn přírody CXL. Pohoda
LI. Chudoba a bohatství CXLI. By kvítka uměla mluvit
LII. Co v srdci klíčí krásného CXLII. Větřík
LIII. Kdo umlčuje přírodu CXLIII. Svůdce pavouk
LIV. Dějiny CXLIV. Básník javor
LV. Divná víra CXLV. Bodlákovo namlouvání
LVI. Kdo dni chce ucpat světlo CXLVI. Hřbitov lesa
LVII. Pravda CXLVII. Měsíček a tulák
LVIII. Co je příroda CXLVIII. Liliová stráň
LIX. Lokaj mocných CXLIX. Lesní sbor
LX. Písně, leťte! CL. Duše mladá
LXI. Vavřínový háj CLI. Pastevcův smutek
LXII. Kdos unaven a světa syt CLII. Až k vám, hvězdy
LXIII. Hledám tě, člověče CLIII. Rybník v noci
LXIV. Epos světa CLIV. Líbejte se!
LXV. Příroda nad přízeň králů CLV. Kde hledám štěstí
LXVI. Co s přírodou je v neshodě CLVI. Málo přírodě jsme věrni
LXVII. Chlubná ústa Vatikánu CLVII. Pravda
LXVIII. Bludy CLVIII. Kolébka či šibenice?
LXIX. Přírodní víra CLIX. Dítko
LXX. Vezmete jaro do bytu? CLX. Opona času
LXXI. Jaro, to švarné pachole CLXI. Jak převor zkrotil přírodu (:-)))
LXXII. Bůh a matka Příroda CLXII. Kdo bydlí na hradě
LXXIII. Velký svátek CLXIII. Revoluce
LXXIV. Ptáci zpěváci CLXIV. Pohled Smrti
LXXV. Májový den CLXV. Lotři s maskou boží
LXXVI. Cestička do lesa CLXVI. Špačci kritikové
LXXVII. Slunce vstává CLXVII. Velikáni ducha
LXXVIII. Jabloň v květu CLXVIII. Život a Smrt
LXXIX. Lesní hody CLXIX. Smrt
LXXX. Ráno CLXX. Kolébka a rakev
LXXXI. Krása CLXXI. Vysloužilí pěvci
LXXXII. Kvetoucí stromy CLXXII. Uzrá-li v skutek naše víra
LXXXIII. Slunce v háji
LXXXIV. Skřivánci
LXXXV. Pod jedlí
LXXXVI. Krásná myšlénka
LXXXVII. Kde nejvíc krásy vykvétá
LXXXVIII. Větřík v lese
LXXXIX. Ptačí koncert
XC. Jahoda


Návrat k
přehledu Hálkova díla
obsahu literárních stránek
domovské stránce Petra Jeníčka


 


Do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček.
Naposledy doplněno 28.12.2002