Silen buď

Josef Václav Sládek

Silen buď a nepovol,
jsi-li v lese žití dub;
jsi-li pouze trávy stvol,
schyl se, ale neustup.

Dub anebo třeslice,
drž se půdy, kde jsi vzrost':
zlomí-li tě vichřice,
žil's jak muž - a to je dost.
 


Návrat k
přehledu Sládkových básní
obsahu literárních stránek
Jeníčkově domovské stránce

Vytvořeno 15.6.2002

Do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček