Rozhlasový přijímač Kongres

fotografie přijímače Kongres

Základní údaje

Přijímač byl vyroben národním podnikem Tesla v roce 1949. Je to čtyřelektronkový superhet s dvouobvodovou vstupní pásmovou propustí.

Elektronky

Na konci čtyřicátých let se v rozhlasových přijímačích začaly používat celoskleněné loktalové elektronky s osmi kolíky a klíčem uprostřed, Typová řada těchto elektronek byla číslovaná od 21. Tyto elektronky měly menší parazitní indukčnosti a kapacity, než staré lamelové elektronky a proto lépe pracovaly na vyšších kmitočtech. Tyto lampy představují vývojový mezistupeň mezi lamelovými a miniaturními elektronkami.

Vlnové rozsahy a citlivost

Označení Kmitočet střední citlivost
[mikrovolty]
Počáteční Koncový
DV 150 kHz 428,7 kHz 20
SV 500 kHz 1539 kHz 20
KV2 5,7MHz 12,2 MHz 25
KV1 15MHz 22,2 MHz 40

Šířku pásma lze přepínat mezi 7,5, 14 a 18 kHz. Citlivost se uvádí při šířce pásma 7,5 kHz. Viz podmínky, za jakých byla výrobcem měřena citlivost.

Výkon

Výstupní výkon 3 W
Rádio se napájí střídavým proudem o napětí 220 V (lze nasatvit od 110 do 240V) a má příkon 56 W.

Návod k použití

je umístěn na zvláštní stránce.

Schéma zapojení

Zobrazit schéma zapojení přijímače Kongres (velikost 2984x1899 bodů, 158 KB).

Stručný popis funkce, zvláštnosti konstrukce

Tento přijímač patřil do vyšší střední kategorie. Dvouobvodová vstupní propust zajištuje lepší selektivitu a odolnost proti křížové modulaci. Měnič kmitočtu s heptodou-triodou ECH21 tvořený směšovací heptodou a triodovým oscilátorem má lepší vlastnosti, než kmitající směšovač. Oscilátor, tvořený samostatnou triodou ve společné baňce s heptodou, je stabilnější než heptodový kmitající směšovač a nevyzařuje zpět do antény. Dva krátkovlnné rozsahy umožňují jemnější ladění a laděné obvody pro každé z pásem jsou také lépe optimalisovány pro přijímaný kmitočet.

Mezifrekvenční zesilovač umožňuje přepínat šířku pásma. Při poslechu hudby z místního vysílače zvolíme široké pásmo pro dobrou reprodukci výšek, zatímco při dálkovém příjmu řeči pásmo zúžíme a tím omezíme šum a rušení. Přepínač šíře pásma mění činitel jakosti i stupeň vazby mezi laděnými obvody v obou mezifrekvenčních filtrech. Děje se to zapínáním vazebních cívek a tlumicích odporů. Zároveň tento přepínač umožňuje měnit barvu zvuku. Spíná korekční obvody ve zpětné vazbě nízkofrekvenčního zesilovače, které tvarují kmitočtovou charakteristiku buď pro věrný přenos hudby, nebo pro maximální srozumitelnost řeči za cenu určitého zkreslení barvy hlasu.

Potenciometr regulátoru hlasitosti spřažený se síťovým vypínačem je zamačkávací. Tahem zapni, stiskem vypni, otáčením doprava se zesiluje zvuk. Toto uspořádání umožňuje vypínat a zapínat rádio, aniž by se zbytečně otáčelo potenciometrem. Tím se podstatně snížilo opotřebení potenciometu. Po padesáti letech provozu je v přijímači původní potenciometr a dobře funguje.

Podrobný popis zapojení

Podrobný popis funkce, převzatý ze Sdělovací techniky 9/1953, je umístěn na zvláštní stránce.

Slaďování

Podrobný pracovní postup najdete v článku slaďování elektronkového superhetu.
Přepínač šířky pásma přes slaďováním přepneme na nejužší pásmo.
 
Rozsah a obvod Kmitočet Slaďovací prvky Min/max Poznámka
MF
(přepínač na SV)
468 kHz L15, L14, L13, L12 max *G
468 kHz L1 min A S
KV1 15,3 MHz L8, L4 max Ao
21,6 MHz C10, C6 max Ao
KV2 6 MHz L9, L5 max Ao
12 MHz C11, C7 max Ao
SV 600 kHz L10, L2*, L6* max Ao*
1200 kHz C12, C8*, C5* max Ao*
DV 180 kHz L11, L3*, L7* max Ao*
340 kHz C13, C9*, C4* max Ao*

Vysvětlivky poznámek :

* Spřažený obvod rozladit kondenzátorem 300 pF
A signál zavést na vstup přes umělou anténu
S Přepínač rozsahů přepnout na střední vlny a naladit nejnižší kmitočet.
G signál přivést přes kondenzátor 33 nF na 1. mřížku heptody E1 (vývod 6)
o Ukazatel stupnice nastavit na slaďovací značku.

Rozmístění slaďovacích prvků pod chassis

Odkazy a literatura


Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek

Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka

Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček.

Případné dotazy posílejte na adresu pjenicek (zavináč) seznam.cz .
Stránka byla naposledy změněna 12.11.2004.