Měření amplitudové modulace osciloskopem

Zavedeme-li modulované napětí na svislý vstup osciloskopu a časovou základnu zasynchronisujeme tak, aby se spouštěla modulačními špičkami, spatříme časový průběh modulační obálky a můžeme odečíst hloubku modulace. Okem ale nebudeme schopni odhadnout velikost zkreslení modulační obálky. I když zkreslení spatříme, nepoznáme, zda zkresluje zdroj modulačního napětí nebo modulátor.

Linearitu modulátoru nejlépe ověříme tak, že na svislé vychylování přivedeme modulované napětí a na vstup vodorovného vychylování zavedeme místo časové základny modulační nf napětí.
 
 

Schéma měření amplitudové modulace osciloskopem


 

Na obrazovce se objeví lichoběžník. Rozdíl délek jeho svislých okrajů, dělený délkou delšího svislého okraje nám dává hloubku modulace. Šikmé strany lichoběžníka představují převodní charakteristiku modulátoru. Správně to mají být rovné úsečky, zrcadlově obrácené podle vodorovné osy. Jsou-li to křivky, modulátor zkresluje obálku. Pokud není horní šikmá strana věrným zrcadlovým obrazem dolní šikmé strany, modulátor jednostranně zkresluje vf nosné napětí v závislosti na nf modulačním napětí. Vzniká směs složek sudých vyšších harmonických kmitočtů. To se může stát hlavně u nevyvážených modulátorů při velké úrovni nosného i modulačního napětí.
Pokud jsou horní a dolní kraje lichoběžníka tvořeny pravidelnými elipsami, nenastává nelineární zkreslení, ale modulátor posouvá fázi, takže modulační obálka se zpožďuje nebo předbíhá nf modulační napětí. Výrazný fázový posuv často bývá průvodním jevem nevyrovnané frekvenční charakteristiky, nebo může značit, že signál někde (před nebo za modulátorem) prochází filtrem a kmitočet signálu je již blízko okraji propustného pásma filtru. Fázová frekvenční charakteristika totiž těsně souvisí s charakteristikou amplitudovou. Křivé elipsy znamenají nelineární zkreslení a posuv fáze zároveň.
U jednoduchých servisních generátorů a amatérských radiostanic na přenos řeči fázový posuv v modulátoru nevadí. U kvalitních zařízení, jako jsou přesné laboratorní generátory signálů nebo rozhlasové vysílače pro věrný přenos hudby, se používá záporná zpětná vazba k linearizaci modulátoru. Modulované napětí se demoduluje přesným lineárním detektorem a zavádí se v opačné fázi na vstup zesilovače modulačního napětí.V takovémto zařízení by fázový posuv mohl způsobit nestabilitu smyčky zpětné vazby.
Popsaná metoda měření amplitudové modulace je uvedena v [1] na str. 117. O vysílačích se zápornou zpětnou vazbou, vedoucí přes modulátor se dočtete v [2] na str. 772.

Doporučená literatura :

  1. J. Vackář: Amatérská měřicí technika, Praha, SNTL 1990.
  2. B.A. Smirenin a kol. : Radiotechnická příručka, Praha, SNTL 1955.


Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka
 
Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček, případné dotazy posílejte na adresu pjenicek (zavináč) seznam.cz
Stránka byla naposledy změněna 20.11.2004.