Nabíječka RAM akumulátorů

Přístroj je určen k nabíjení alkalických zinko-manganových akumulátorů (Rechargeable alkaline manganese) o velikosti AA (tužkový článek). Napájí se z libovolného stejnosměrného zdroje 5 V.

Obsah:

Použití nabíječky
Podrobný popis zapojení
Schéma
Součástky
Postup montáže a oživení
Odkazy a literatura

Použití nabíječky

Po připojení se vybitý akumulátor se nabíjí proudem 0,5 A, dokud napětí nedosáhne 1,64 V. Potom nabíječka udržuje stálé napětí, přičemž nabíjecí proud klesá. Měřicí přistroj ukazuje velikost proudu, tekoucího do akumulátoru. Je-li akumulátor nabit, proud klesne přibližně na 10 až 20 mA. Nabíjení plným proudem trvá jen několik hodin na začátku, pak akumulátor dosáhne konečného napětí a dlouho se pozvolna nabíjí malým proudem. Nevadí, když necháme akumulátory v zapnuté nabíječce déle, slabým proudem okolo 10 mA se udržují nabité. K nabíječce je možno připojit paralelně několik akumulátorů, ale nabíjecí proud se mezi ně rozdělí a nabíjení tak trvá déle. Čtyři tužkové akumulátory 1500 mAh paralelně spojené by se měly v této nabíječce nabít do 24 hodin.
Je vhodné paralelně nabíjet přibližně stejně vybité akumulátory. Každopádně doporučuji před nabíjením napětí každého článku změřit.
Odpojíme-li nabíječku od dodávky proudu, musíme vyjmout akumulátory, aby se nevybíjely přes obvody nabíječky.
RAM akumulátory jsou dosti choulostivé na správné zacházení. Nabíjet se smějí proudem nejvýše 0,5 A. Nabíjecí napětí nesmí nikdy překročit 1,65 V. Alkalické akumulátory netrpí paměťovým jevem, naopak se doporučuje je nabíjet co nejčastěji, a nevybíjet je úplně. Konečné vybíjecí napětí sice může být až 0,9V, ale je lépe je tolik nevybíjet a nabít je dříve.
Nabíječka se napájí stejnosměrným napětím 5V, které nemusí být stabilizované. Lze použít zdroj z počítače či jiného elektronického přístroje, nebo „adaptér“ do zásuvky, obsahující transformátorek s usměrňovačem a filtračním kondenzátorem.

Podrobný popis zapojení

Přístroj je zapojen jako stabilizátor napětí 1,64V s omezením proudu na 0,5A. Vzhledem k tomu, že  běžně dostupné integrované stabilizátory (jako je třeba µA723 nebo LM317) neumějí stabilizovat tak malé napětí, zapojení jsem sestavil z diskrétních součástek. Regulátor napětí VR1 TL431 stabilizuje referenční napětí 2,5 V. Napájecí napětí pro referenční regulátor se přivádí přes odpory R1 a R2 a filtruje kondenzátorem C2, aby se do referenčního napětí nedostalo žádné zvlnění nebo rušení. Referenční napětí se děličem z odporů R3, R4 a R15 snižuje na 1,64 V.
 Odchylka výstupního napětí od referenčního se zesiluje rozdílovým zesilovačem s tranzistory T1 a T2 a odpory R5, R6, R7. Tlumicí odpor R8 brání vysokofrekvenčním oscilacím regulační smyčky. Darlingtonův obvod s tranzistory T3 a T5, připojený na výstup zesilovače napěťové odchylky, zesiluje proud tak, aby mohl na výstupu dodat 0,5 A do nabíjených akumulátorů.
Tranzistor T4 slouží k omezení výstupního proudu na 0,5A. Je-li proud větší, úbytek na odporech R10 a R11 je tak velký, že se otevře T4 a odvede část proudu, tekoucího z odporu R6 do báze T3, a tím se T3 přivře a proud se zmenší. Kondenzátor C3 a odpor R9 brání divokým vf oscilacím obvodu.
Úbytek napětí na odporech R10 a R11, úměrný odebíranému proudu, se přes srážecí odpory R12 a R13 vedou do měřidla, ukazujícího velikost proudu.
Aby regulátor dával správné napětí, musí být alespoň trochu zatížen. Proto je na výstupu připojen odpor R14 1 kΩ, který přístroj zatěžuje i když nejsou připojeny akumulátory.

Schema nabíječky RAM akumulátorů

Součástky

Odpory R3, R4, R10, R11, R12, R13 musí být přesné stabilní s kovovou vrstvou, ostatní mohou být obyčejné uhlíkové s tolerancí 10%. R10 by měl snést zatížení 0,5 W, ostatní stačí 0,1 W.
Trimr R15 musí být kvalitní keramický cermetový, rozhodně ne uhlíkový. Uhlíkové trimry stářím mění odpor, a to by způsobilo změnu výstupního napětí. Pokud by napětí stouplo, ničili byste si akumulátory přebíjením.
Kondenzátory C1 a C3 jsou keramické, C2 je elektrolytický.
Tranzistory T1 až T3 jsou univerzální křemíkové NPN tranzistory, třeba KC509 nebo BC548 či 2N2222. Na místě T4 lze také použít tranzistory KC509 nebo BC548, ale doporučuji dát raději univerzální tranzistor ve větším kovovém pouzdru s větší přípustnou kolektorovou ztrátou 0,7 W, např. KF507, KFY46, 2N2102 nebo 2N2219A, aby se příliš nezahříval. Tranzistor T5 je výkonový a musí být na chladiči navrženém tak, aby mohl vyzářit tepelný výkon 2,5 W. V prototypu jsem použil tranzistor KU611.
Ručkové měřidlo má rozsah 200 µA, je to malý otřesuvzdorný typ. Doporučuji přístroj z vyřazeného vojenského zařízení z bazaru. Jmenovitý proud může být i jiný, ale musíte pak změnit odpory R12 a R13.

Postup montáže a oživení

Přístroj jsem sestavil na univerzální desce plošnyých spojů, proto neuvádím výkres plošného spoje. Tranzistor T5 přidělejte na chladič hned, jinak Vám během zkratových testů shoří. Není-li hliníkový chladič tranzistoru z výroby již načerněný, natřete ho rychleschnoucí základovkou na barevné kovy Formex a potom černou matnou vrchní barvou. Místo pro montáž tranzistoru před nátěrem zakryjete kouskem izolepy, a potom očistíte. Tranzistor před připevněním podmáznete silikonovou vazelínou. Sestavte obvod, zatím neosazujeme R11 a R13. Na výstup připojíme co nejpřesnější voltmetr, nejlépe digitální, a trimrem R15 nastavíme výstupní napětí naprázdno na 1,64 V. Nedoporučuji nastavovat rovných 1,65 V, abychom nepřekročili max. povolené napětí akumulátoru, kdyby voltmetr měl kladnou odchylku a ukazoval více, než je ve skutečnosti, nebo kdyby se vlivem stárnutí a teplotních  změn obvod trochu rozladil.
Potom na výstup připojíme ampérmetr sériově spojený s odporem 1,5 Ω/2 W a změříme proud, který by tekl do vybitého akumulátoru. Mělo by to být mezi 400 a 500 mA a výstupní napětí by mělo klesnout. Pokud napětí neklesá, nefunguje omezení proudu. Chová-li se obvod divně, osciloskopem ověřte, zda nekmitá. Je-li vše v pořádku, připojujte pokusně odpor R11 a vyberte jeho velikost tak, aby do výstupu tekl proud 0,49 až 0,5 A. Potom správný R11 napevno připájejte. Nakonec zkratujete zatěžovací odpor 1,5 ohmu a ověřte, že zkratový proud není o mnoho větší, než 0,5 A .
Dále pokusně zapojte R13 a vyberte jeho velikost tak, aby ručkové měřidlo ukazovalo správně, tj. aby plné výchylce odpovídalo 0,5A.
Nakonec vyzkoušejte funkci stabilizátoru naprázdno, ve zkratu a s několika různými zatěžovacími odpory. Je-li vše v pořádku, připojte držák s akumulátorem a zkuste ho nabít.
Přívody k plastovým držákům tužkových článků nepájejte, protože horkem změkne plast a uvolní se nýty, držící kontaktní pera. Tím se spojení s perem přeruší, nebo se stane nespolehlivým. Doporučuji skrze duté nýtky prostrčit šroubky M2 a přívody přišroubovat. Pokud je otvor v nýtku nepatrně menší, rozšíříte ho vrtákem 2 mm.
Nakonec přístroj vestavějte do krabičky.  Chladič s tranzistorem T5 doporučuji umístit poblíž zadní stěny a vyvrtat větrací otvory do dna pod chladičem a do zadní stěny u horního kraje nad chladičem. Není vhodné děrovat horní stěnu, mohlo by do přístroje padat smetí a prach.
Také by bylo možno nabíječku vestavět do počítače do volného místa pro 5,25“ disketu. Napájela by se z počítačového zdroje. Na napájecím kabelu pro disk je na červeném drátě +5 V, na žlutém +12 V a na černém 0 V. Přitom bych doporučoval ještě přidat relé, které akumulátory odpojí, když je obvod bez proudu, aby se akumulátory nevybily, když vypnete počítač a zapomenete je v něm.

Odkazy a literatura

PureEnergy http://www.pureenergy.cz/tech.html Popis RAM akumulátorů v češtině.
GrandCell http://www.grandcell.com.au/  články od tohoto výrobce se prodávají v ČR v obchodech s elektrosoučástkami.
Trojské Koniny: 4/2004: http://www.csoptroja.ecn.cz/Koniny/Archiv_2004/5_2004.pdf  Koniny jsou časopis klubu ochránců přírody Troja. Na str. 14 je článek o akumulátorech.

Rádio plus KTE 1/1999 Zde vyšel článek o RAM akumulátorech.
Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek

Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka


Tato stránka byla naposledy aktualizována 31.12.2005.  Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček. Případné dotazy posílejte na adresu: pjenicek (zavinac) seznam . cz