Jsem členem Historického Radioklubu Československého.

Náhrada triody 1LE3

Popis elektronky

Elektronka 1LE3 je americká přímo žhavená trioda, používaná v bateriových přijímačích. Hlavní parametry elektronky:

Žhavení:
Uf=1,4V If=0,05A

Typické provozní parametry
Ua [V] Ug1 [V] Ia [mA]
90 0 4,5
90 -3 1,4

Zapojení vývodů
 
F- 8
F+ 1
G 6
A 2

Elektronka má oktalovou patici.
 

V jakém obvodu lze náhradu použít

Náhradu jsem udělal pro použití v přijímači Zenith Transoceanic v oscilátoru. Lze ji použít i v oscilátoru jiného bateriového přijímače.
V České republice jsem náhradní elektronku nemohl sehnat, tak jsem ji nahradil tranzistorovým obvodem. Zapojení samozřejmě nenapodobuje dokonale charakteristiku triody, ale pro použití v oscilátoru je vhodné. Jediný rozdíl, který se projeví na funkci, jsou o něco větší (cca o 2 pF) mezielektrodové kapacity. Oscilátorové okruhy je vhodné po náhradě sladit, aby se nezmenšila citlivost a aby stupnice ukazovala správně. Nezkoušel jsem tento obvod v nf ani vf zesilovači, je možné, že by fungoval hůře, než elektronka.
 

Zapojení náhradního adaptéru

Schema nahradniho adapteru za triodu 1LE3Je to kaskódový stupeň s tranzistory. První tranzistor T1 je J-FET BF245C, který má velký vstupní odpor, a druhý T2 je vysokonapěťový bipolární vf tranzistor KF504, který s rezervou snese anodové napětí 90V. T1 pracuje se společným sourcem, druhý se společnou bází. Odpory R1 a R2 vytvářejí dělič, dodávající na bázi T2 napětí cca 15V. Kondenzátor C1 blokuje pro vf proud bázi T2 na katodový vývod, který bývá v rádiu uzeměn nebo blokován na zem velkou kapacitou. Odpor R3 mezi sourcem T1 a F+ vytváří zápornou zpětnou vazbu, která stabilizuje prac. bod, zmenšuje zesílení obvodu a linearizuje ho. Kondenzátor C2 slouží jako kmitočtová kompenzace. Na kmitočtech nad 5MHz zvyšuje zesílení, a vyrovnává tak pokles zisku celého obvodu na vysokých kmitočtech. Odstraňuje tak částečně obvyklou nectnost oscilátorů v elektronových rádiích, kterou je malá velikost ocilátorového napětí na vyšších rozsazích KV. V pásmu středních vln se kondenzátor C2 neuplatní.

Odpor R4 nahrazuje žhavicí vlákno. Žhavicí vlákna elektronek v rádiu Transoceanic jsou zapojeny sériově, takže kdyby tam tento odpor nebyl, ostatní elektronky by nežhavily. Kdo touží po napodobení červeného světélka katody, může ho nahradit kombinací červené LED a odporů.

Dioda D1 napodobuje usměrňovací účinek první mřížky v elektronce. To je nutné pro funkci oscilátoru, pro udržování jeho prac. bodu a správné amplitudy kmitů. Mřížka je v rádiu přes odpor připojena na záporný pól katody a přes kondenzátor k laděnému obvodu. okruh mřížka-katoda se při vrcholu každé vlny vf napětí trochu pootevírá, a nabíjí se mřížkový kondenzátor (je součástí rádia, nikoli adaptéru, zde nezakreslen). Usměrněním vf napětí o mřížku vzniká malé záporné stejnosměrné napětí. Když se velikost vf napětí zvětší, zvětší se i záporné předpětí mřížky, které elektronku mírně zavírá a tím zmenšuje její strmost. Tak se přibližně stálá udržuje velikost kmitů oscilátoru.
JFET tranzistor BF245 sice také při kladném napětí na hradle vede, protože se otevře přechod, jež tvoří izolaci mezi hradlem a kanálem. Při kladném napětí hradla vůči source, kdy se tento přechod začíná pootevírat, má ale tranzistor tak bídné vf vlastnosti, že prakticky nefunguje. Tranzistor je určen jen pro ochuzovací režim. Dioda se otevře dříve, než hradlo tranzistoru, a ten může stále dobře zesilovat.

Mechanické uspořádání adaptéru

Adaptér je postaven na kuprextitové destičce ve tavru patice elektronky se zapájenými kolíky z tuhého měděného drátu. Zasune se do rádia místo elektronky, takže není třeba dělat žádné zásahy do zapojení. Kdybych později elektronku sehnal, mohu jí tam zase dát místo adaptéru. Po výměně elektronky za adaptér nebo naopak je třeba jemně doladit oscilátor, protože
adaptér má jiné mezielektrodové kapacity.
 

Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek

Zpět na domovskou stránku Petra JeníčkaStránku vytvořil Ing. Petr Jeníček dne 8.4.2009.
Případné dotazy posílejte na adresu pjenicek@seznam.cz