Jsem členem
        Historického Radioklubu Československého.

Nízkofrekvenční generátor s XR2206

Stručný návod na nf generátor s integrovaným obvodem XR2206.

Vlastnosti přístroje

Průběhy výstupního napětí

Sinus, trojúhelník

mezi těmito průběhy se přepíná přepínačem S2, napětí je vyvedeno na konektor X1. Velikost napětí se nastavuje hrubě přepínačem a jemně potenciometrem v rozsazích 0 až 3 mV, 0 až 30 mV, 0 až 300 mV, 0 až 3 V.

Při ladění napětí zůstává stále stejné nezávislé na kmitočtu s výjimkou nejvyšší frekvence, nad 90 kHz napětí malinko klesá, ne více než o 10%.

Zkreslení sinusového signálu 0,6% na 1 kHz.

Obdélník

Napětí s obdélníkovým průběhem je vyvedeno na konektor X2. Má střídu 1:1 a úrovně TTL, tj. amplituda 5 V se stejnosměrným předpětím 2,5 V, takže dolní úroveň je 0 V, horní +5 V.

Kmitočet

je nastavitelný hrubě přepínačem a jemně potenciometrem v těchto rozsazích:
10 Hz až 100 Hz
100 Hz až 1 kHz
1 kHz až 10 kHz
10 kHz až 100 kHz

Stručný popis zapojení a rady ke stavbě

Kmitočet se ladí potenciometrem R5. Doporučuji zde použít co nejkvalitnější potenciometr a udělat k němu stupnici a převod pro jemné ladění. Na vývodu 10 je z IC1 vyvedeno vnitřní stabilizované stejnosměrné napětí, které je téměř stejné jako na ladicím vstupu, vývodu 7. Tímto napětím se přes sledovač IC2A napájí ladicí potenciometr. Odpor potenciometru je mnohem menší než odpor R4. Díky tomu je stupnice je téměř lineární.

Trimry R1 a R2 se seřizuje průběh signálu na nejmenší zkreslení, dá se dosáhnout až 0,5%. Na osciloskopu se tak malé zkreslení nepozná. Doporučuji k seřízení použít měřič zkreslení, nebo signál zavést na linkový vstup zvukové karty v PC, ve kterém spustíte nějaký program na spektrální analýzu a měření zkeslení. Přepínačem S1 se volí rozsah kmitočtů. Kondenzátory C1, C6, C7 a C8 jsou kvalitní polystyrenové nebo ze stabilní keramiky (třeba NP0 nebo N047), poskládané tak, aby kmitočtové rozsahy byly přesným násobkem 10, aby stačila jedna stupnice na potenciometru R5 pro všechny rozsahy. Kondenzátory neskládejte podle měřiče kapacit, ale přímo v obvodu podle čítače měřícího kmitočet generátoru, aby se zahrnuly i kapacity přívodů a přepínače.

Vstup s kondenzátorem C2 slouží k rozmítání nebo frekvenční modulaci. Spínač S2 zapíná tvarovač trojúhelník - sinus, když je vypnutý, výstupní signál je trojúhelníkový. S S2 je mechanicky spřažen spínač S3, který při přepnutí na trojúhelník zmenší výstupní napětí tak, aby mezivrcholové napětí sinusu i trojúhelníku bylo přibližně stejné. Bez toho by trojúhelníkové napětí bylo větší. Sinusové nebo trojúhelníkové výstupní napětí můžete plynule regulovat potenciometrem R11. Dále se signál zesiluje obvodem IC1B, jehož výstup je posílen tranzistory Q1 a Q2. Na výstupu je dělič odstupňovaný po 20 dB s výstupní impedancí 100 Ohmů. Obdélníkový signál který jde z XR2206 má pozvolné hrany. Proto je strmě tvaruje Schmittův obvod IC3A, a výstup je posílen obvody IC3B až F.

Schema nízkofrekvenčního generátoru

Obvod XR2206 se napájí napětím +12 V, zesilovač NE5532 symetrickým napětím +12 V a -12 V, a tvarovač 74HC14 napětím +5 V. Zdroj zde není zakreslen, použil jsem jednoduchý lineární zdroj s transformátorem, usměrňovačem a stabilizátory 78L12, 78L05 a 79L12 . Ve zdroji je použit transformátor s dvojitou izolací zkoušený 4 kV, zalitý v pryskyřici, a prostor ve skříňce okolo zdroje je obložen izolačními destičkami tak, aby celý přístroj měl dvojitou izolaci - provedení ve třídě II, a síťová šňůra je jen dvoužilová, bez ochranného vodiče. Díky tomu nevzniká při zapojení nf generátoru do měřicího obvodu zemní smyčka.

Celý přístroj je vestavěn v plechové skříňce. Výstupní dělič spolu s přepínačem S4 a konektorem X1 je v samostatné malé stínicí plechové krabičce, která je vsazena v přední stěně skříňky přístroje. Bez této krabičky stínící dělič nešlo nastavit malé výstupní napětí zlomků milivoltu plynule až k nule, protože na výstup pronikalo rušení z ostatních obvodů přístroje.


Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek

Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka


Tato stránka byla naposledy aktualizována 9. 3. 2021. Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček. Případné dotazy posílejte na adresu: pjenicek (zavinac) seznam . cz