Jsem členem Historického Radioklubu Československého.

Oprava strojů a elektronických přístrojů, poškozených vlhkostí

Obsah dokumentu

Druhy poškození
Postup opravy
Očištění a demontáž
Vysušení
Odstranění rzi
Nová povrchová úprava kovových dílů
Oprava reproduktorů
Zkoušení a oprava elektrických obvodů
Oprava dřevěných částí
Povrchová úprava dřevěných částí

Literatura
 

Druhy poškození

Voda na elektronických přístrojích a strojích může způsobit tato poškození:
  1. Zkraty a svody, způsobené tím, že voda je elektricky vodivá. Přístroj je nutno před zapnutím očistit a důkladně vysušit. Nejproblémovější bývají vinutí transformátorů, cívek a motorů.
  2. Koroze kovových součástí, hlavně železných.
  3. Rozlepení a zkroucení dřevěných dílů, např. skříněk, a papírových prvků - membrány reproduktorů, různé podložky a stupnice a pod.
  4. Znečištění slizem a blátem.

Postup opravy

Očištění a demontáž.

Pokud je přístroj celý namoklý a znečištěný, umyjeme ho vodou. Pokud je zvlhlý jen zčásti, vodou čistíme jen navlhlou nebo zablácenou část, ostatní otřeme dobře vyždímaným hadrem. Na čištění míst v přístroji, která jsou ještě suchá a nechceme je navlhčit, použijeme denaturovaný líh. Přístroj rozebereme a desky plošných spojů také důkladně opláchneme. Přístroj, který byl dlouho na dešti, nebo ho zalila povodeň, už trocha čisté vody více nepoškodí. Většina drobných elektrosoučástek je z výroby hermeticky uzavřených. Pokud se obáváte choroboplodných zárodků, po omytí vodou ještě očistěte přístroj denaturovaným lihem, ten elektronickým součástkám nevadí, ale bacily účinně hubí.
Nečistoty mohly také zanést jemné mechanické díly, jako jsou např. přepínače, ladicí kondenzátory a potenciometry. Počínáme si tak, aby se do nich nedostalo více vlhka a špíny, než tam je. Jestliže se do nich dostala nečistota, uvážíme, zda je snazší je nahradit, nebo rozebrat a vyčistit.
Odporové dráhy potenciometrů po rozebrání otřeme hadrem, necháme uschnout, očistíme lihem a přetřeme hadrem s bílou leštěnkou na nábytek.
Začíná-li dřevěné části napadat plíseň, otřeme je přípravkem SAVO proti plísni. SAVO je žíravé, pracujeme v gumových rukavicích a brýlích. SAVO také způsobuje vyblednutí barvy dřeva, poškozuje některé nátěry a vyvolává korozi kovů.
Mechanické díly rozebereme a očistíme. Zarezlé spoje pokapeme petrolejem, a po několika hodinách zkusíme rozebrat. Na matice a šestihranné šrouby používáme Golu nebo očkové klíče, stranový klíč spíš zarezlou matici ožvýká, než by ji povolil. Násilí používáme s jen mírou, vyndavání zlomených svorníků, to není žádný med. U motorů sejmeme čela a vyndáme rotor, aby se dalo vinutí vysušit a odrezit železné části.

Vysušení.

Díly, obsahující vinutí, jako jsou transformátory, motory, tlumivky, dáme důkladně vyschnout ke zdroji mírného tepla, jako je radiátor nebo kamna, za slunečného počasí, když se netopí, je položíme třeba na osluněný parapet okna. Transformátor nebo motor doporučuji sušit v teple alespoň týden, raději dva. Desky plošných spojů nebo chassis se součástkami uschnou za několik dnů. Malé vysokofrekvenční cívky a nf transformátorky s mnoha vývody samozřejmě nevymontováváme, ale sušíme je i s deskou, na které jsou přidělané. Mechanické prvky ze železa hned vysušíme hadrem, nahrubo oškrábeme rez a dáme na několik hodin až dnů do sucha a tepla.

Odstranění rzi.

Přesné součástky, jako jsou např. ložiska, ozubená kola a pod. neodrezujeme, ale nahradíme novými. Ostatní díly zkusíme dát do pořádku. Na sundání hrubé rzi z masivnějších částí přístrojů použijeme drátěný kartáč, pilník a šábr. Šábr je škrabák, získaný nabroušením starého trojhranného pilníku tak, že má ostrou špičku a cca 3 cm od špičky i ostré hrany. Při broušení ho chladíme, aby nezměkl. Ke škrábání rzi lze použít také rotační drátěný kartáč zasazený do vrtačky. Jemné součástky doporučuji oškrábat do špičky nabroušeným jehlovým pilníčkem. Z kousku ocelového lanka lze zhotovit malý drátěný štěteček. Jemný rez odstraníme smirkovým papírem. Nepoužíváme v žádném případě odrezovač, který je žíravý - obsahuje kyselinu fosforečnou. Zbytky kyseliny by později poškozovaly přístroj. Díly, které se nebudou natírat barvou, ale jen mazat olejem či vazelínou, můžeme namočit do petroleje nebo nafty. Nakonec nepohyblivé části natřeme základovkou na kov a emailem, pohyblivé namažeme olejem nebo vazelínou. Olejujeme jen to, co se musí lehce a rychle pohybovat, jinak doporučuji spíše hustou vazelínu, např. červený ložiskový tuk NH2. Olej časem steče nebo vyschne, vazelína vydrží déle a kov lépe chrání před vlhkostí.

Nová povrchová úprava kovových dílů

Železné součástky musíme po usušení a odrezení hned zase natřít, jinak zase zreziví vzdušnou vlhkostí. Nejlepší antikorozní základovka je tmavě červená olejová suříková barva na konstrukce O2004, která schne nejméně 2 dny a je jedovatá. O něco horší ochranu, ale snazší použití skýtá syntetická barva S2000, která schne 1 den. Vyrábí se v několika barvách, bílá je vhodná pod nátěr špatně kryjícím bílým emailem. Také lze použít rychleschnoucí tmavozelenou základovku na barevné kovy Formex S2003, která schne 1 hodinu. Kladívková barva Hamerit drží i na nedokonale odrezeném povrchu a má pěkný vzhled, ale je drahá, takže se hodí jen na menší součástky. Nedoporučuji vodou ředitelnou základovku Diskor V2076, špatně lpí na kovu a nedostatečně chrání před rezivěním.
Jako vrchní nátěr kovu se hodí synterický email Industrol S2013, který schne 1 den, nebo rychleschnoucí nitrocelulosový Celox C2001.

Oprava reproduktorů

Pokud se membrána jen odlepila na kraji, přilepíme ji pomalu schnoucím lepidlem, abychom stihli spoj srovnat. Membránu srovnáme tak, aby cívka nedrhla. Pokud je membrána obyčejného reproduktoru v rádiu nebo televizoru na jednom místě protržená malou trhlinou, ale jinak v pořádku, kraje trhliny srovnáme, a zalepíme trhlinu záplatou z tenkého papíru, natřeného např. Kanagonem nebo Supercementem. Při větším poškození doporučuji běžně dostupné typy reproduktorů nahradit novými, vzácné a drahé reproduktory svěřit do opravy specialistům. Postupy oprav lze najít i ve staré radioamatérské literatuře, je to ale dosti pracné a přesahuje to rozsah tohoto článku.

Zkoušení a oprava elektrických obvodů

Po důkladném vysušení změříme izolaci transformátorů, motorů a tlumivek vysokým napětím stejně, jako při revizi. Pokud součást nevyhoví, musíme ji buď nahradit novou, nebo převinout. Také vyzkoušíme izolaci kabelových svazků a dalších míst, kde by mohla být narušena. Jsou-li izolace v pořádku, přístroj měříme a opravujeme jako při kterékoliv jiné neznámé poruše. Opravíme nebo vyměníme viditelně poškozené součásti, přístroj změříme ve vypnutém stavu, jeví li se v pořádku, připojíme ho ke zdroji přes ochranný odpor či žárovku, změříme, pak připojíme přímo, vyzkoušíme, proměříme.

Oprava dřevěných částí

Dřevěné skříňky z masivního dřeva se většinou dají opravit, obykle vlhkem jen povolí lepené spoje a poškodí se povrchová úprava. Výrobky z překližek a laťovek se snadno rozlepí a zvlní. Lze je opravit jen když rozlepení desek není příliš velké. Dřevotřískové desky se vlhku nabobtnají, zkřiví a chtějí se rozpadat, nestojí za opravu.
Rozlepené okraje překližek nebo laťovek opravíme tak, že do spár tenkým plíškem zaneseme lepidlo, např. disperzní Herkules, na velmi namáhané díly dáme epoxydové lepidlo (Unilex). Z obou stran přiložíme igelit, aby se deska nepřilepila, a pak ji stolařskými svěrkami pevně sevřeme mezi dvě rovné dřevěné desky a necháme ztvrdnout.
Zvlněný povrch dýhy uprostřed desky lze narovnat napařením a stlačením mezi desky, tento postup rovnání dýhy však znám jen z literatury, nezkoušel jsem ho - viz [11] str. 106.
Uvolněné čepové a rybinové spoje slepíme klihem nebo Herkulesem, na velmi namáhané části použijeme epoxidové lepidlo. Podrobnější postup viz [10] str. 116. Vyštípnutá místa spojů, která už nejdou sestavit, vyplníme vhodně tvarovanými dřívky a kaší z epoxidového lepu a pilin ze stejného druhu dřeva, jako je spravovaná věc.

Obnova povrchové úpravy dřeva

Nejjednodušeji se obnovuje barevný nátěr. Dřevo obrousíme, natřeme základovkou, přebrousíme, zatmelíme, přebrousíme, natřeme emailem. V obchodech je veliký výběr barev na dřevo. Můžeme použít barvy vodou ředitelné jako Balakryl nebo Sokrates, nebo olejový Unibal a na něj olejový email. Syntetické barvy lze také použít, jsou odolnější než vodové, ale ne tak trvanlivé jako olejové.
Přírodní dřevo, které bylo natřeno bezbarvým lakem nebo dřevo v selském stylu natřené fermeží či voskem musíme vybrousit až do dokonalé hladkosti a čerstvého vzhledu. Potom dřevo natřeme zase lakem nebo fermeží, tak jako to bylo dříve. Pokud to není masivní dřevo, ale dýhovaná deska, hrozí, že více poškozenou dýhu probrousíme skrz, aniž bychom dosáhli pěkného povrchu. Dokonalé, ale pracné řešení je nové podýhování, nedokonalým náhradním řešením je barevný nátěr nebo tapeta s dřevěným vzorkem.
Nejobtížněji se renovují mořené a politurované skříňky, doporučuji, aby se do toho pouštěli jen zruční řemeslníci. Postup je popsán např. v [11], str. 108-11.

Literatura

[1] V. Černý a kol. : Opravy rozhlasových přijímačů, SNTL Praha 1970
[2] K. Novák: Amatérská oprava tranzistorového přijímače, SNTL Praha 1975
[10] V. Hájek: Truhlářské práce, Grada Praha 1997
[11] A. Jackson, D. Day : Starožitnosti ošetřování a opravy, Slovart Praha 2001

Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek

Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka

Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček. dne 8.4.2008
Případné dotazy posílejte na adresu pjenicek@seznam.cz