Vlastnosti symetrických vedení

V návodech na výrobu různých vysokofrekvenčních transformátorů, balunů, vazebních článků a pod. často píší: "použijete symetrickou dvojlinku o impedanci xxx ohmů". Kde ale vzít vedení s různými nestandardními impedancemi? V následující tabulce najdete parametry různých souměrných vedení, která lze snadno sehnat nebo zhotovit v amatérské dílně.
 
 
Popis R
[ohm/m]
G
[nS/m]
L
[uH/m]
C
[pF/m]
Zo
[ohm]
činitel
zkrácení
dva mírně zkroucené zvonkové dráty
průměr vodiče cca 0,5 mm, PVC izolace
0,174 13,5 0,696 51 117 0,56
Dva zkroucené smaltované dráty 0,5 mm 0,183 2,56 0,462 110 65 0,47
Dvojlinka utržená z plochého kabelu od
diskety z počítače, průřez žíly 0,09mm2
0,393 13,33 0,933 34 165 0,59
tři žíly z plochého disketového kabelu,
obě krajní jsou spojené paralelně (nesymetr. v.)
0,303 25,7 0,587 60 99 0,56
čtyři žíly z plochého disketového kabelu,
první žíla spojena paralelně s třetí a druhá se čtvrtou
0,207 39 0,433 94 68 0,52
kroucený pár utržený z plochého kabelu, tvořeného
kroucenými páry (používá se někdy např. na SCSI)
0,686 38,8 0,903 78 109 0,4

Komentář

Dva smaltované dráty nebo čtveřice vodičů z diskového kabelu se hodí tam, kde potřebujeme vedení s neobvyke nízkou impedancí, blízkou impedanci koaxiálních kabelů. Ty potřebujeme např. do balunu na převod symetrických 75 ohmů z obyčejného neskládaného dipólu či logaritmicko periodické antény na nesymetrický koaxiální kabel.
Pokud bychom potřebovali vedení o ještě menší impedanci, můžeme zkroutit 4 smaltované dráty a ty protilehlé ve čtyřce pospojovat paralelně. Nejmenší impedanci lze dosáhnout páskovými vodiči s tenkou izolací. Tak se dělají např. vinutí budicích a výstupních transformátorků v koncových stupních tranzistorových vysílačů (radiostanic).
Ploché diskové kabely v počítačích jsou konstruovány tak, aby při uzemění všech sudých vodičů měly ty liché (tvořící s dvěma sousedními uzeměnými vodiči nesymetrická vedení) charakteristickou impedanci 100 ohmů, čemuž odpovídá i změřená impedance trojice vodičů. Dvojice utržená z plochého kabelu má impedanci blízkou 150 ohmům, takže se dobře hodí na symetrizační transformátorky 300/75 Ohmů.
 
 

Způsob měření

Parametry byly měřeny při kmitočtu 1 kHz tak, že jsem laboratorním digitálním RLC můstkem TESLA na rozpojeném vedení změřil kapacitu a tg delta, z toho vypočetl svod G, a při zkratovaném vedení jsem změřil indukčnost a odpor. Vedení měly délku od 60 cm do několika metrů.
Z indukčnosti a kapacity jsem vypočetl jmenovitou impedanci a činitel zkrácení. Vím, že na vysokých frekvencích se budou parametry vedení trochu lišit, ale rozdíl nebude velký.  Indukčnost je menší vlivem povrchového jevu a kapacita bude také možná menší, protože permitivita některých dielektrik se s frekvencí zmnešuje. Celkovou chybu stanovení Z a činitele zkrácení odhaduji menší než 5%.


Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek

Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka

Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček dne 21.10.2001.

Případné dotazy posílejte na adresu pjenicek@seznam.cz