Jsem členem Historického Radioklubu Československého.

Zkoušečka výkonových tranzistorů MOSFET

Je určena ke zkoušení tranzistorů určených pro provoz v obohacovacím módu, které jsou při nulovém napětí hradla UGS zavřené.
Schema zkoušečky výkonových MOSFET

Jak se zkoušečka používá

Přepínač S2 nastavíte podle typu vodivosti tranzistoru - nahoru když zkoušíte tranzistor s kanálem typu N, dolů když zkoušíte tranzistor s kanálem P. Připojíte tranzistor, zapnete napájení S1 a stisknete tlačítko TL1 . Tím se vybije případný náboj na hradle, a tranzistor by se měl zavřít, takže LED2 ani LED1 nesvítí. Pustíte tlačítko TL1 a stále nesmí žádná LED svítit. Potom stisknete tlačítko TL2, přes něj a před LED1, R1 a R4 se na hradlo přivede napájecí napětí, tranzistor se otevře a musí se rozsvítit zelená LED1. Ta musí zůstat svítit i když pustíte TL2, protože kapacita hradla musí zůstat nabitá a vybíjet se má pomalu. Červená LED1 nesmí svítit když je stisknuto kterékoliv tlačítko, ale při zkoušení tranzistorů pro velký proud, které mají velkou vstupní kapacitu, si možná za šera všimnete, že při stisku tlačítka LED1 slabounce blikne nabíjecím nebo vybíjecím proudem i když je tranzistor dobrý.
Tlačítka TL1 a TL2 byste neměli mačkat najednou, ale když je najednou stisknete, nevadí to, odpor R3 omezuje protékající proud.

Jak se projevují vady tranzistoru

Pokud trvale svítí LED2 bez ohledu na tlačítka, tranzistor má zkrat mezi kolektorem a emitorem. Když LED2 nesvítí nikdy, tranzistor je přerušen.
Jestliže při stisku některého tlačítka stále svítí LED1, je zkrat mezi hradlem a kolektorem nebo emitorem. Když se po stisku TL2 rozsvítí LED2 a LED1 nesvítí, ale po uvolnění hned nebo během několika sekund LED2 zhasne, tranzistor má svod nebo částečný průraz mezi hradlem a emitorem.
Pokud není stiskunto žádné tlačítko, stav tranzistoru by se měl měnit jen velmi pomalu. Svod může být způsoben nejen vadou tranzistoru, ale i částečně vodivými nečistotami mezi přívody.

Poznámky

Při stavbě této zkoušečky jsem se inspiroval zapojením v knize Výkonové tranzistory Mosfet, napsali Stengl a Tihanyi, vyd. BEN Technická Literatura Praha v r. 1999.
Doplnil jsem přepínač polarity S2 a obě LED jsem zapojil do diodových usměrňovacích můstků, abych mohl přepóovat napájení a zkoušet tak tranzistory s kanálem typu N i P . Zvětšil jsem napájecí napětí na 12V  a zmenšil odpory R1 a R2, aby LED více svítily. V můstcích jsem použil staré diody Tesla KA501, ale dají se zde použít jakékoliv jiné malé diody, např. 1N4148 . Zkoušečku jsem postavil na univerzální spojové desce, takže neuvádím výkres plošných spojů.


Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek
Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka

Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček. Případné dotazy posílejte na adresu pjenicek@seznam.cz
Dokument byl naposledy změněn 19.5.2011.