Jsem členem
        Historického Radioklubu Československého.

Zkoušečka kapacity lithium iontových akumulátorů

Přístroj slouží k přibližnému měření kapacity lithiových článků s kapacitou 1 až 6 Ah.

Použití a princip funkce

Akumulátor před zkouškou nejdříve plně nabijete. Na začátku zkoušky hodiny nastavíte na nulu (tj. 12:00). Potom akumulátor připojíte ke zkoušečce, stisknete tlačítko a relé přitáhne. Akumulátor se vybíjí proudem I = 0,5 A. Svítící LED indikuje, že relé je přitaženo a baterie se vybíjí. Čas se měří hodinami napájenými z akumulátoru přes stabiizátor IC1, který napětí snižuje na 1,5 V.

Když napětí klesne pod 3 V, odpadne relé a hodiny se zastaví. Přečtete z hodin čas t a spočítáte kapacitu:
C = I * t   [Ah, A, h]

Při I=0,5 A bude
C = t/2   [Ah, h]

Proud odebíraný zkoušečkou z akumulátoru se s poklesem napětí jen málo mění, protože většina proudu jde přes stabiizátor IC1, který udržuje stálé napětí 1,5 V, do zatěžovacího odporu R5. Jen menšina proudu teče přes LED1, R1 a relé, a tato část proudu s napětím klesá.

Akumulátor se nevybíjí až na minimální napětí 2,7 V, hluboké vybíjení mu nesvědčí. Když napětí klesne pod 3,2 V, tak potom už klesá rychle, a hlubším vybitím se získá jen málo energie, jen pár minut provozu spotřebiče navíc, ale za cenu nadměrného opotřebení akumulátoru.


Schema zkoušečky lithiových akumulátorů

Rady k výrobě zkoušečky

K měření času slouží libovolné elektromechanické hodiny, které jsou určeny pro napájení 1,5 V článkem. Hodí se třeba malý budík na tužkový článek.

LED1 a relé RE1 jsou vybrány tak, aby relé odpadlo př napětí baterie 3 V. Relé má jmenovité napětí cívky 4 V a odpor 100 Ω. Použil jsem jazýčkové relé Tesla HV110104, ale lze použít i jiný typ s podobně malým napětím cívky. LED různých barev mají různý úbytek napětí. Pokud nenajdete ve svých zásobách vhodnou LED a relé by odpadávalo při napětí menším než 3 V, s LED zapojíte seriově ještě odpor. Aby netekl všechen proud odebíraný relé přes LED, která by tak byla přetížená, část proudu vede odpor R1. Změnou tohoto odporu lze také jemně seřídit napětí odpadnutí relé. Při vybírání relé a LED přístroj napájejte z regulovatelného zdroje.

Odpor R5 je poskládejte tak, aby přístroj při jmenovitém napětí 3,6 V odebíral z akumulátoru proud 0,5 A.  

Stabilizátor IC1 je připevněn na plechovém chladiči. Obvod jsem zapojil na univerzální destičce plošných spojů, nenavrhoval jsem pro něj tišťák.

Další varianta zkoušečky

Podobně jsem vyrobil i zkoušečku kapacity olověných akumulátorů o napětí 12 V, která odebírá 1 A. Liší se typem relé, které má kontakt na větší proud a cívku na 12 V a hodnotami dalších součástek, a seriově s LED1 má ještě odpor pro jemné nastavení napětí odpadnutí.

Ještě dodám, že nápad s relé a hodinami není můj vynález, ale přečetl jsem ho na Krysatcových stránkách, které už zanikly.


Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek

Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka


Tato stránka byla naposledy aktualizována 9. 3. 2021. Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček. Případné dotazy posílejte na adresu: pjenicek (zavinac) seznam . cz