Podmínky měření vlastností přijímačů Tesla

Citlivost

Za citlivost se u přijímačů Tesla považovalo takové modulované vstupní napětí, při kterém dal přijímač výstupní výkon nejméně 50 mW a odstup signálu od šumu byl lepší nebo roven 10 dB. Vstupní napětí bylo modulováno kmitočtem 400 Hz do hloubky 30%. Přepínač šířky pásma byl obvykle nastaven na nejužší pásmo.

Šířka pásma mf zesilovače

se udávala pro pokles o 20 dB proti střednímu kmitočtu.

Výstupní výkon

se měří s modulačním kmitočtem 400 Hz. Při tomto výkonu vzniká 10% zkreslení.
Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka

stránku vytvořil Petr Jeníček, případné dotazy posílejte na adresu pjenicek@seznam.cz