6BC32, EBC91

Technické údaje elektronky

Druh a určení elektronkyVýkres rozměrů a zapojení patice elektonky 6BC32

Elektronka 6BC32 je dvojitá dioda a nízkofrekvenční trioda s velkým zesílením. Elektronka se používá v rozhlasových přijímačích pro amplitudovou modulaci. První dioda slouží k demodulaci a druhá jako usměrňovač mf napětí v obvodu zpožděného automatického vyrovnání citlivosti. Trioda je určena pro nízkofrekvenční předzesilovač v rozhlasovém přijímači nebo zesilovači, ale lze jí použít i jinak, např. v invertoru dvojčinného výkonového nf zesilovače.
 

Základní technické údaje

Žhavení

 
Žhavicí napětí Uf 6,3 V
Žhavicí proud If 0,3 A

Mezní hodnoty

Trioda :

Anodové napětí za studena UA0 500 V
Anodové napětí UA 330 V
Anodová ztráta PA 0,5 W
Katodový proud Ik 6 mA
Svodový odpor při použití
katodového odporu
Rg 3 megaohmy
Svodový odpor pro automatické 
získávání předpětí
Rg 10 megaohmů
Napětí mezi žhavicím vláknem
a katodou
Uk/f 90 V

Diody :

Anodové napětí Uad 90 V
Anodový proud Iad 1 mA

Charakteristické údaje triodové části

Anodové napětí Ua 100 V 250 V
Mřížkové předpětí Ug -1 V -2 V
Anodový proud Ia 0,5 mA 1 mA
Strmost S 1,25 mS 1,6 mS
vnitřní odpor Ri 80 kiloohmů 62,5 kiloohmů
Zesilovací činitel mi 100 100

Provozní údaje triody, zapojené jako nf zesilovač s odporovou vazbou

 
Napětí zdroje Ub 90 V 90 V 180 V 180 V 180 V 300 V 300 V 300 V
Anodový odpor Ra 100 k 220 k 100 k 220 k 470 k 100 k 220 k 470 k
Katodový odpor Rk 4,7 k 7,4 k 2,2 k 3,9 k 6,7 k 1,5 k 3,1 k 5,9 k
Odpor zátěže (svodový odpor 
mřížky následujícího stupně)
Rg1 220 k 470 k 470 k 1 M 1 M 220 k 1 M 2,2 M
Maximální špičkové 
střídavé výstupní napětí
Uo 6 V 9 V 32 V 39 V 39 V 57 V 79 V 92 V
Napěťové zesílení Au 35 45 52 63 66 52 68 75
Jiná vhodná nastavení pracovních podmínek najdete v [1] v tab. 3 na str. 227.
 

Kapacity

Vstupní kapacita Cg 2,2 pF
Výstupní kapacita Ca 0,8 pF
Průchozí kapacita Cg/a 2 pF
Dioda II - mřížka triody CdII/g 0,04 pF

Doporučené zapojení

Schéma zapojení elektronky 6BC32 v demodulátoru a nf předzesilovači
První dioda slouží jako demodulátor, druhá jako usměrňovač napětí pro AVC. Do bodu Uzp se přivádí záporné zpožďovací napětí přibližně 1 V, které zajišťuje zpožděnou činnost AVC tak, aby při malých signálech přijímač pracoval s plným zesílením.
Nízkofrekvenční napětí, získané v demodulátoru, je po průchodu potenciometrem na řízení hlasitosti zesilováno triodou.
Mřížkové předpětí triody lze vytvářet buď pomocí katodového odporu, nebo jen průtokem mřížkového proudu velkým svodovým odporem. V tomto zapojení se získává průtokem náběhového proudu mřížky velkým svodovým odporem 6,4 megaohmu. Podrobnější popis tohoto obvodu najdete v [1] na str. 128 až 129. V této knize je na str. 130 popsáno i zapojení elektronky 6BC32 jako invertoru do dvojčinného výkonového zesilovače.
 

Charakteristiky

Charakteristika vf usměrňovače s diodou 6BC32

Charakteristika vf usměrňovače s diodou 6BC32
 

Převodní charakteristika triody


 

Výstupní charakteristika triody

Výstupní charakteristika triody 6BC32

Ekvivalenty a podobné typy elektronek

Evropské značení této elektronky je EBC91. Elektronkou 6BC32 lze nahradit americkou 6AV6 a po drobných úpravách i starší elektronky EBC3 a EBC 11.
 

Literatura a www odkazy

[1] J. Zuzánek, J. Deutsch: Československé miniaturní elektronky I. heptalové elektronky, SNTL Praha, 1959.
[2] Příruční katalog elektronek Tesla Rožnov,  Rožnov pod Radhoštěm, 1964.
[3] Katalog starých typů elektronek Philips, nascannoval Frank Philipse.

Návrat na :

Seznam katalogových listů součástek
obsah Jeníčkových radiotechnických stránek
domovskou stránku Petra Jeníčka

Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček. Technické údaje, schemata a grafy jsou převzaty z [1].
Dotazy můžete posílat na adresu pjenicek@seznam.cz.