Vlastnosti cívek na jádře MT263

V GM Electronic prodávají soupravu pro výrobu miniaturní vf cívky MT263, která se skládá z kostřičky, dolaďovycího tyčinkového jádra se závitem, vnějšího feritového kroužku a stínicího krytu. Kostra se hodí na výrobu cívek s indukčností od jednotek do desítek mikrohenry. V katalogu neuvádějí elektrické vlastnosti, tak jsem je změřil.
 

Souhrn hlavních vlastností jádra

Feritové jádro zvyšuje indukčnost cívky 1,3x až 3,1x, podle toho, jak hluboko se zašroubuje. Pokud vinutí rozdělíte
rovnoměrně do 5 drážek v kostře a zvolíte tak tlustý drát, aby se drážky téměř naplnily vinutím, takže cívka má správnou délku a tloušťku, můžete idukčnost spočíst podle jednoduchého vzorce
L=N2*AL*1000 [uH, závitů, nH]
AL=7,2nH, když je jádro zašroubováno napůl, takže cívku můžete doladit oběma směry. Pro jádro vyšroubované z kostry tak, aby ještě nevypadlo je AL=4,2nH. Je-li jádro zašroubováno doprostřed vinutí tak, že cívka má největší indukčnost, AL činí 10,2nH.
Zde uvedené údaje se týkají sestavené cívky s nasazeným vnějším feritovým kroužkem a stínicím krytem. Bez feritového kroužku je indukčnost cca o 20 až 30% menší. Kroužek také zmenšuje rozptylové pole cívky.
Do drážek kostry se pohodlně vejde 60 závitů smaltovaného vodiče tlustého 0,1 mm. Pokud chcete použít vodič jiné tloušťky D1, maximální počet závitů Nmax spočtěte podle vzorce:
Nmax=60*(0,1/D1)2  [závitů, mm]
Činitel jakosti závisí na počtu závitů, tloušťce a typu vodiče a dosti se mění s kmitočtem. V pásmu 1,5 až 5 MHz při použití smaltovaného měděného drátu tlustého 0,1mm se Q pohybuje mezi 25 a 36 a s kmitočtem klesá. Pro frekvence v pásmu KV
by byl vhodný tlustší drát, doporučuji použít vždy nejtlustší drát, z něhož se vinutí vejde do kostry.
 

Postup měření, podrobnější údaje

Na cívku jsem navinul 60 závitů smaltovaného drátu tl. 0,1mm. Vinutí jsem dělil do 5 sekcí po 12 závitech. Hotovou cívku jsem napustil voskem. Indukčnost a Q jsem měřil rezonanční metodou. Takto malé indukčnosti se totiž špatně měří můstkem. Cívku jsem spojil s kondenzátorem 298 pF nebo 47 pF, změřil rezonanční kmitočet obvodu a vypočetl indukčnost. Činitel jakosti jsem jsem určil tak, že jsem do laděného obvodu přiváděl obdélníkové impulsy se strmými hranami a na osciloskopu odečetl, jak klesá amplituda tlumených kmitů obvodu, vybuzených hranou inpulsu. Postup je popsán v článku Měření Q osciloskopem. Změřené výsledky:
 
 
osazení jader Poloha dolaďovacího jádra Indukčnost [uH] Q
žádné žádné
12
25 při 2,7 MHz
jen dolaďovací jádro okraj zároveň s okrajem plastové kostry
24,5
uprostřed vinutí
30
dolaďovací jádro, 
vnější kroužek
a kryt
okraj zároveň s okrajem krytu
(nejvíce vyšroubováno)
15,8
zašroubováno na 
největší indukčnost
37,4
36 při 2 MHz
27 při 3,5MHz
25 při 5 MHz


Návrat na:
obsah Jeníčkových radiotechnických stránek
domovskou stránku Petra Jeníčka
 

Stránku vytvořil Ing. Petr Jeníček dne 30.6.2002.