Stručný přehled dějin elektroniky

ROKUdálost
1865James Clerk Maxwell sestavil své rovnice, popisující vlastnosti elektromagnetického pole. Z nich byla teoreticky odvozena možnost existence elektromagnetického vlnění.
1887Hertz pokusně prokázal existenci radiových vln a zkonstruoval první vysílací anténu - dipól s parabolickým reflektorem. Určil rychlost šíření radiových vln, objevil odraz elmg. vln. Prokázal, že světlo jsou také elektromagnetické vlny.
1897Marconi vynalezl bezdrátový telegraf
1904Christian Hulsmeyer v Německu vynalezl princip radaru jako zařízení na zjišťování vodivých předmětů odrazem radiových vln.
1904J. A. Fleming vynalezl vakuovou diodu.
1907Lee de Forest vynalezl triodu. Trioda se začala používat nejdříve jako nf zesilovač za krystalkou. Přijímač s krystalovým detektorem a vícestupňovým triodovým nf zesilovačem se používal až do konce 1. sv. války.
1912 - 13Vynález kladné zpětné vazby, konstrukce audionu a přímosměšujícího přijímače na telegrafii.
1913Vynález tetrody.
1913-14Gróf v. Arco objevil princip superhetu, ale praktického rozšíření došel superhet až ve 30. letech.
1922První rozhlasový vysílač v Evropě, zřízený ve Velké Británii.
1923, 29. březenZačátek vysílání prvního čs. rozhlasového vysílače Radiožurnál.
1927začala výroba výkonových koncových triod, které umožnily poslech na reproduktor.
1928Vynález nepřímo žhavené elektronky, která umožňovala snadné napájení přístroje ze střídavé sítě, ne z baterií.
okolo 1930Začala sériová výroba vysokofrekvenčních a výkonových pentod.
okolo 1930 Začaly se vyrábět elektronky se žhavicím vláknem na větší napětí a jednotný proud do univerzálních přijímačů bez síťového transformátoru.
1931První praktické využití radaru v lodní dopravě.
okolo r. 1933Začala výroba mnohomřížkových elektronek hexod, heptod a oktod. Také se začaly vyrábět selektody - exponenciální pentody a indikátory vyladění - magická oka.V této době se začaly ve velkém vyrábět rozhlasové přijímače - superhety.
1934Němci vyvíjejí radar na sledování pohybu lodí, pracující v pásmu metrových vln.
1935V Evropě zavedeno jednotné značení elektronek. Začínají lampy řady A, kryté "zlatým" lakem. Používá se lamelová patice.
1939Kvůli nutnosti přechodu na vyšší kmitočty nastává miniaturizace lamp, hlavně zkrácení přívodů od systému k patici. Sloupková patka končí. V civilních zařízeních se používají v Němci ovládané oblasti lampy řady Ex11, v německých vojenských přístrojích kompaktní vojenské typy řady RV..., LD... aj.
1940-45Během 2. světové války nastává bouřlivý rozvoj elektroniky. Vývoj a nasazení celoskleněných lamp. V Anglii za války vzniká řada Rimlock Ex40, v dalších Evropských zemích oktalové lampy Ex21, v USA miniaturní lampy heptalové.6AK5 ( = 6F32) je elektronka, která vyhrála válku.
1940vznik lamp řady D pro bateriové žhavení napětím 1,4 V.
počátek roku 1940Vynález magnetronu v Anglii na Birminghamské universitě. Výroba radaru, pracujícího na cm vlnách délky 9,7 cm. Přístroj, který Angličanům pomohl vyhrát bitvu o Anglii.
1947Vynalezen tranzistor.

Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka

stránku vytvořil Petr Jeníček, případné dotazy posílejte na adresu pjenicek (zavináč) seznam . cz .
Poslední úprava 12.11.2004.