Obsah časopisu Sdělovací technika ročník 1953

ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL

Číslo 1 (leden) str. 1-32
Číslo 2 (únor) str. 33-64
Číslo 3 (březen) str. 65-96
Číslo 4 (duben) str. 97-128
Číslo 5 (květen) str. 129-160
Číslo 6 (červen) str. 161-192
Číslo 7-8 (červenec-srpen) str. 193-240
Číslo 9 (září) str. 241-272
Číslo 10 (říjen) str. 273-304
Číslo 11 (listopad) str. 305-336
Číslo 12 (prosinec) str. 337-368

1. RADIOTECHNIKA

Anodová detekce a automatické řízení citlivosti 56
Anodové napětí ze 6V baterie 11
Co s ulomeným železovým jádrem? 294
Dvojitý nebo jednoduchý filtr v eliminátoru? (Sláva Nečásek) 327
Fázově linearisované mezifrekvenční zesilovače (Ing. Miroslav Petr) 340
Generátory pro buzení krystalů v seriové resonanci (Dr lvan Šolc) 299
Chlazeni horkých součástí elektronických zařízení 148
Indikátor ss a st proudu 27
Klouzající ladicí převod 152
Kmitočtové posuny v oscilátorech superheterodynů (Adolf Hamerský) 319
Laděné filtry pro proudové zdroje 299
Mezifrekvenční filtry s krystalovým resonátorem s proměnnou šíří pásma (Ing. Miroslav Petr) 198
Nahrazení filtrační tlumivky pentodou 234
Neobvyklý přenos rušení 366
Nesouhlasící stupnice 187
Některé zpětnovazební LC oscilátory (Ing. Stanislav Vojtášek) 69
Odstraněni bručení 268
Odstranění železných pilinek z magnetu 27
Odstranění pilin z permanentního dynamiku 188
Postupné zapínání sítě 59
Provozní spolehlivost přijímačů (Josef Stupka) 314
Přenosný superhet 332
Regulátor hlasitosti, který šetří anodovou baterii 353

Rozhlasové přijímače TESLA:

Accord 401U 62
Arie 506A 30
Blaník 605A 93
Kongres 269
Largo 516A 157
Omikron 503 BV-III a 513 BV-III 190
Romance 334
Rytmus 238
Talisman 306U 125
3101 B (bateriový) 302

 
Samočinné chlazení elektronek 41
Samočinné řízeni citlivosti pomoci třetí mřížky 237
Seřízení napětí pro samočinné vyrovnávání citlivosti 123
Slaďování mf pásmových filtrů 364
Skreslení u koncové elektronky 125
Skreslení v koncové elektronce 156
Třecí převod ladicího kondensátoru 28
Zapojení universálních přijímačů pro 110 V na síť 220 V 188
Zašpiněná objímka elektronky 230
Zdokonalený audion 366
Zkoušení vazebního kondensátoru v zesilovači 56, 125
Změna předpětí oteplením 93
Žhavení kathodovým proudem 59, 125
   

2. TECHNIKA VELMI KRÁTKÝCH VLN, TELEVISE, FREKVENČNÍ MODULACE

Australská teIevisní norma 29
Česká bibliografie o televisi (Pravoslav Motyčka) 110, 146
Československý televisní přijímač na Sněžce 226
Dosah televisních přijímačů 137
Jak se chovají vrstvové odpory při frekvencích 10 až 200 Mc/s (Rudolf Buriánek) 172
Jednoduchá pokojová televisní přijímaci antena (RudolfBayer) 169
Koaxiální a skládaný dipoI (lng. Miroslav Procházka) 107
K otázce frekvence muItivibrátoru (Miroslav Netušil) 254
Lineární časové základny (Zdeněk Šroubek) 167
Miniaturísace zesilovačů 58
Neobvyklé rušení ukv přijímače 55
Pomocné diagramy pro měření na měrné lince (Ing. Jaromír Šmejkal) 250
Poznámky k volbě otočného kondensátoru 45
Proč nastává únik při příjmu televise? (Ing. Petr Beckmann) 344
První televisní přijímače naší výroby 25
Přijímací televisní anteny (Rudolf Bayer) 138
Stříbření cívek pro ukv 92
Technika velmi krátkých vln ( Ing. Dr Bohuslav Kvasil) 170
Televise (Ing. Karel Špičák) 34
Usměrňovač impulsů 268
Vlastnosti televisního prijímače (Josef Daněk a Ing. Jiří Havelka) 133
Vvývoj televisního zařízení v Československu (Vladimír Stoje) 130
Vznik parasitní AM při FM a možnosti jejího odstranění (Ing. Zdeněk Kubíček) 211
Zlepšený způsob ladění závitem nakrátko (Ing. Stanislav Vojtášek) 286

3. SDĚLOVACÍ TECHNIKA PO VEDENÍ

Automatisace meziměstského telefonního styku a její vývoj v ČSR (Ing. Jiří Lhoták a Ing. Josef Pekárek) 149
Definice pojmů, týkajících se přenosu telegrafních značek 289
Jak pracují dálkové volby (Ing. Otakar Klika) 274
Mechanický telefonní účastník 333
Mechanisace telegrafní služby 290
Na lipském veletrhu 367
Nebezpečí vznikající elektrickou indukcí ze silových vedení do telefonních vedení 299
Požární hlásič 186
Přetržení telefonních kabelů na mostech 299
Reléová algebra (Ing. Miroslav Novotný) 242
Řídicí značky dálkových voleb (Ing. Otakar Klika) 306
Řídicí značky spojovacího systému (lng.Otakar Klika) 194
Slaboproudá bezpečnostní zařízení (Ing. Otakar Klika) 338
Služby místní telefonní sítě (Ing. Otakar Klika) 38
Technické řešení skupinových přípojek (Ing. Zdeněk Křečan) 68, 101
Telefonní přístroje (tech. literatura) (Karel Valenta) 368
Vrané koně - pošta a relé (Ing. Otakar Klika) 252
Zapojení dvou telefonních přístrojů na jednu linku 187

4. VAKUOVÁ TECHNIKA, ELEKTRONKY

Aluminisované obrazovky 154
Bodová a čárová ostrost obrazovek 331

Elektronky:

FDD20 364
3L31 229
6BC32 117
6L31 192
Elektronky pro počítače 272
Elektrostatické nebo magnetické vychylování? 296
Hodnoty některých výprodejních obrazovek č. 6/III
Impulsově zatížené kathody (Ing. Zdeněk Phillip) 231
Jak měříme vakuum (Jiři Válek) 350
Měřeni anodového proudu obrazovek 268
Miniaturní elektronky 192, 227
Náhradní charakteristicky elektronek se zpětnou vazbou (Ing. Jaroslav Obraz) 322
Nezahazovat! 230
Ochrana značení elektronek 332
Porovnávací tabulka sovětských elektronek 59
Poznámky k magnetickému stínění obrazovek 366
Psaní na stínítku obrazovky 255
Snímání anodových charakteristik elektronek osciloskopem 155
Zjištění vlivu magnetických polí na obrazovku 366
Zkoušení elektronek s vysokým anodovým napětím 29
Zkoušení zkratu v elektronkách 222
Zlepšené zkoušení zkratu mezi elektrodami 26
Žhavé stínicí mřížky koncových elektronek 267

5. TECHNOLOGIE, SOUČÁSTKY

Čištění otočného kondensátoru 188
Čištění vf kablíku 123
Destičkové galvanické články (Ing. Jaroslav Kabeš) 262
Elektrolytické kondensátory (tech. literatura) (Ing. Zdeněk Tuček) 368
Ferrity (Dr Svatopluk Krupička) 218
Impregnace stolů pro chemické laboratoře 109
Improvisované dílenské pomůcky (Otto Králík) 28, 60
Isolační odpor keramiky a skla ve vlhkém prostředí (Josef Vaněček) 353
Isolanty a teplo 93
Jak se chovají vrstvové odpory při frekvencích 10 až 200 Mc/s (Rudolf Buriánek) 172
Kleště s dorazem 186
Lisovací hmoty tvrditelné (Ing. Zdeněk Tuček) 75
Námět k diskusi (Vítězslav Stříž) 333
Návrh vibračního měniče (Ivan Polydor) 15
Nový spósob spájkovania pro tlačené zapojenia 186
Nový stykový usměrňovač 332
Odstředivé lití drobných součástek 29
Ochrana pájedla před opalováním 61
O polovodičích typu Urdox (Dr Jiří Nechvíle) 113
Opracování trolitulu 61
Označení odporů a kondensátorů Tesla (Ing. Zdeněk Tuček) 91
Pájka pro spájení hliníku 298
Pistolové nůžky 123
Plátované chassis 92
Pokrok elektrolytických kondensátorů 93
Potenciometr s reciprokou charakteristikou 268
Povrchová úprava pozinkovaných železných součásti chromátováním (Antonín Hálek) 220
Pozor na spoje u horkých součástek! 236
Provozní, špičkové, zkušební a průrazné napětí kondensátorů (Ing. Zdeněk Tuček) 359
Přetěžováni selenových usměrňovačů 93
Regenerace anodových baterií 132
Regulační transformátor 120
Sdělovací dráty a lanka (Ing. Zdeněk Tuček) 23
Stříbření cívek pro ukv 92
Svařované spoje (Ing. Erik Muller) 292
Svařování -náhrada spájení cínem (Antonín Hálek) 112
Svazkové a vinuté kondensátory 57
Universální výstupní transformátor 184
Užitečný nástroj 60
Účinnost síťových transformátorů 332
Výpočet převodního transformátoru 272
Zamezení opalování součástí pájedlem 169
Zářivka jako doutnavka se studenou kathodou 187
Zatěžování selenových usměrňovačů 79
Zkoušeč elektronek při hromadné výrobě 181
Zkoušení spájených spojů 27

6. ELEKTROAKUSTIKA

Deformace napětí obdélníkového průběhu (Antonín Brabec) 246
Improvisovaný koncový stupeň 50 W 232
Indikace změny rychlosti otáček 186
Jednoduché elektrické filtry a jejich návrh (Ing. Václav Turko) 214
Jednoduchý způsob zvětšení dynamiky 332
Ještě jednou decibely (Ing. Vladimír Fiala) 212
Kathodově vázaný zesilovač s přímým připojením kmitaček 22
Kontrola akustických vlastností mikrofonů ve výrobě (Ing. Ladislav Pravenec) 174
Kritika dvojčinného zesilovače s vlastní inversí (Ing. Stvatopluk Průcha) 188
Krystalový mikrofon s nastavitelnou charakteristikou 360
Moderní 100W zesilovač (Ing. Stanislav Vojtášek) 124
NF zesilovač s frekvenční závislou zpětnou vazbou 92
Nový dvojčinný koncový stupeň 57
Nový dynamický mikrofon Tesla 516440 (Ing. Ladislav Pravenec) 20
Obraceč fáze se zpětnou vazbou 352
Obvod se sinusovým výstupem 152
Reproduktorové ozvučnice deskové a skříňové (Ing. Dr Aleš Boleslav) 277
Skreslení u koncové elektronky 125
Skreslení v koncové elektronce 156
Skříňové ozvučnice zvláštních konstrukcí a ozvučnice se zvukovody (Ing. Dr Aleš Boleslav) 317
Složení anodové charakteristiky při dvojčinném zapojení (Ing. Jaroslav Obraz) 293
Stanovení správné polohy přenosky 316
Technika gramofonního záznamu (Ing. Vladimír Fiala) 50
Uložení motorku 268
Velikost signálů v různých obvodech 41
Výhodnost dlouhohrajících desek 331
Výkon a skreslení nf zesilovačů (Kamil Donát) 177
Zajímavé zapojení koncového nf stupně 333
Zajímavé zapojení koncového stupně nf zesilovače 154
Záznam zvuku a autorské právo 367
Zdokonalení magnetického záznamu zvuku 237
Zesilovač s konstantnim výstupním napětím 56
Zesilovač s konstantní zatěžovací impedancí a nulovým vnitřním odporem 301
Zesilující RC obvod 235
Zjištění soufázovosti reproduktorů 185
Zlepšení kondensátorového mikrofonu 298
Zlepšení reprodukce jednoduchých koncových stupňů 153
Žhavé stínicí mřížky koncových elektronek 267

7. MĚŘICÍ TECHNIKA

Deformace napětí obdélníkového průběhu (Antonín Brabec) 246
Elektronické jištění citlivých měřidel 58, 125
Elektronické měření otáček 237
Elektronické měřicí přístroje pro nevidomé 363
Fotografování oscilogramů (Ilja Miškovský) 256
Indikace změny rychlosti otáček 186
Indikátor teploty 57
Jak měříme vakuum (Jiří Válek) 350
Jednoduchý měřič kapacit (Kamil Donát) 365
Jednoduchý přístroj pro měření kapacit 26
Jednoduchý zkoušecí a měřicí přistroj 300
Lineární časové základny (Zdeněk Šroubek) 167
Měření (Dr Jindřich Forejt a Ing. Karel Lupíšek) 18
Měření anodového proudu obrazovek 268
Měření a vyvažování mf zesilovače a diskriminátoru přijímače pro FM (Ing. Felix Kolmer) 355
Měření dynamické permeability (Václav Kochánek) 223
Měření frekvenčního zdvihu (Oldřich Kutal) 46
Měření impedancí pomocí oscilografu 295
Měření impedancí při nízkých frekvencích 27
Měření kmitočtů oscilografem (Kamil Donát) 224
Měření ohmických a reaktivních složek impedancí při vyšších kmitočtech 233
Měření ztrátového činitele kondensátorů 185
Měřicí můstek s elektronkovým ukazatelem ladění 87
Měřicí přistroj na měření převodního poměru transformátorů 301
Měřicí přistroj pro malé kapacity (Ing. Stanislav Vojtášek) 122
Mikrofonní usměrňovače (Václav Kochánek) 84
Modulovaný vf generátor z přijímače 301
Můstek na měření velkých odporů (Ing. Karel Kratochvíl) 328
Oprava chyby při měření napětí běžným ručkovým voltmetrem (Sláva Nečásek) 266
Oprava chyby při měření napětí běžným ručkovým voltmetrem (Ing. Jiří Karpinský) 354
Oscilografování napětí na malých kondensátorech (Ing. Miroslav Novotný) 331
Pomůcka k měření proudů elektronek v přístrojích 365
Pomůcka při zkoušení kondensátorů 56
Proč má být oscilograf uzemněn? 362
Při cejchování měřidel 156
Přijímač jako nf generátor 331
Rastry na oscilogramech 93
Sledovač signálů (Josef Vosáhlo) 291
Snímání anodových charakteristik elektronek osciloskopem 155
Stejnosměrný zesilovač 236
Účelné zakončení přívodů měřicího přístroje 367
Určení indukčnosti cívky 210
Vf měření vzdáleností (Emil Podskalský) 14
Všestranný měřič fázového úhlu (František Voženílek) 107
Výkon a skreslení nf zesilovačů (Kamil Donát) 177
Zajímavé laboratorní přístroje 265
Zapisovač vektorových čar (Ing. Zdeněk Phillip a František Voženílek) 324
Zdroj anodového napětí s elektronickou regulací 119
Zesilovač pro oscilograf s jednou elektronkou 155
Zkoušeč elektronek při hromadné výrobě 187
Zkoušení elektronek s vysokým anodovým napětím 29
Zkoušení vazebního kondensátoru v zesilovači 56, 125
Zkoušení zkratu v elektronkách 222
Zkoušky měřidel 93
Zlepšené zkoušení zkratu mezi elektrodami 26

8. PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA

Elektronické měření otáček 237
Indikátor teploty 57
Měření na dálku (Telemetrie, techn. liter.) (Antonín Hálek) 367
Požární hlásič 186
Spínač pro fotografování při umělém světle 86
Slaboproudá bezpečnostní zařízeni (Ing. Otakar Klika) 338
Telemechanika (Bohuslav Klečák) 102
Zajímavá zapojení elektronických přístrojů 297
Zdroje a nové možnosti užití vysokofrekvenčního ohřevu 26

9. ELEKTROTECHNICKÁ FYSIKA

Atomová fysika (techn. liter.) (Bohuslav Klečák) 368
Co všechno nás zajímá na piezzoelektrickém krystalu (Dr Ivan Šolc) 221
Dělič frekvence 86
Elektronka pro počítače 272
Ferrity (Dr Svatopluk Krupička) 218
Sdělování světelnými paprsky (Dr Ivan Šolc) 52
Zjev Johnson-Rahbeckův (Dr Ivan Šolc) 183

10. OBECNÉ OTÁZKY, THEORIE, RŮZNÉ

Co je to oscilátor? (Dr Jindřich Forejt) 178
Desinfekce pracovního prostředí glykoly 123
Drobnosti z praxe a z literatury 56, 92, 123, 153, 184, 233, 267, 299, 331, 364
Elektronkový stabilisátor napětí (Ing. Jiří Karpinský) 12
Fotografování oscilogramů (Ilja Miškovský) 256
Frekvenční modulátor 186
Grafické řešení kathodového sledovače (Oldřich Kutal) 42
Grafické řešení reaktanční elektronky (Ing. Zdeněk Nepožitek a Oldřich Kutal) 163
Jednoduché elektrické filtry a jejich návrh (Ing. Václav Turko) 214
Ještě jednou decibely (Ing. Vladimír Fiala) 212
Kathodový sledovač (Oldřich Kutal) 5
Kde přihlásíte zlepšovací námět? 132
Kdy je možno uveřejnit popis patentovatelného vynálezu (Ing. Erik Muller) 288
Knihovna ÚVNZ na Klárově 203
K otázce frekvence multivibrátoru (Miroslav Netušil) 254
Mezinárodní rozhlasová organisace 367
Nahrazení filtrační tlumivky pentodou 234
Náhradní charakteristiky elektronek se zpětnou vazbou (Ing. Jaroslav Obraz) 322
Námět k diskusi (Vítězslav Stříž) 333
Návrh stejnosměrného zesilovače (Ing. Libor Kubát) 9, 156
Návrh vibračního měniče (Ivan Polydor) 15
Nebojte se matematiky! (Ing. Jiři Karpinský) 104
Nejvyšší uznání nejlepším z nás 161
Nomogram pro rychlé určení změny zesílení, způsobeného zápornou zpětnou vazbou č.12/III
Nomogramy pro stanovení charakteristické impedance nejběžnějších typů napaječů v rozsahu 0 až 200 ohmů, resp. 0 až 700 ohmfů č.12/III
Nomogramy pro stanoveni impedancí kondensátorů a indukčností při různých frekvencích č. 10/III
Nové knihy, literatura 32, 61, 99, 189, 240, 330, 367, 368
Odborné ruské názvoslovi a zkratky (Ing. Miroslav Havlíček) 244
Odrušení rozhlasu v NDR 79
O některých úkolech a problémech technické publicistiky 305
O správné technické názvosloví 74,181
Pájedlo 125
Perličky 318
Pomocné diagramy pro měřeni na měrné lince (Ing. Jaromír Šmejkal) 250
Pomůcka k názornému vyučování v odborných kursech 222
Poznámky na okraj prvního ročníku 337
Praktická novinka pro knihovny a archivy 203
Provolání Ústředního výboru Komunistické strany Československa 67
Provoláni Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu 66
Průmyslové využití techniky vysokých kmitočtů a elektroniky v SSSR 4
Prvního půl roku Sdělovací techniky 193
Přehled Sdělovací techniky (Ing. Otakar Klika) 2
Převodní tabulka pro počítání s decibely č. 4/III
Přihlašovatelům vynálezů 203
Přípravy na den radia 106
Působení jednoduchých čtyřpólů RC, napájených napěťovými impulsy (Ing. Zdeněk Phillp) 345
Rychle spočítej! 313
Řešení elektrických obvodů vektorovými čarami (Ing. Ctirad Smetana) 280
Sdělovací technika v jazykovém koutku čs. Rozhlasu (Helena Kratochvílová) 231
Spínač pro fotografováni při umělém světle 86
Spojenými silami 99
Spúšťové obvody s dvomi štabilnými polohami (Ing. Milan Vysočanský) 3l0
Stejnosměrný zesilovač 236
Šablonky pro kreslení elektronických schémat (Dr Vratislav Havlovic) 336
Školit či neškolit 241
Tabulka kmitočtů, vlnové délky, úhlové rychlosti a součinu LC č.3/III
Tabulka počtu závitů na 1 cm2 podle druhu isolace 93
Tabulka, udávající průměr, průřez a hlavni vlastnosti měděných vodičů č. 7-8/III
Tabulka výsledných hodnot dvou paralelně zapojených odporů nebo dvou kondensátorů v sérii č. 11/III
Tabulka vzorců Ohmova zákona č. 1/III
Tabulka vzorců pro výpočet hodnot kapacit a indukčností resonančního okruhu č. 1/III
Technický překladatel a jeho pomůcky (Ing. Miroslav Havlíček) 179
Technika a péče o dobro pracujících 273
Usměrňovač impulsů 268
Úvod do technické ruštiny (Ing. Miroslav Havlíček) 99
Úvodem (Emil Šváb) 1
Vektorové diagramy (Ing. Ctirad Smetana) 80, 188
Vnitřní odpor a výstupní impedance (Ing. Jiří Karpinský) 44
Výpočet ferroresonančního stabilisátoru 294
Výpočet převodního transformátoru 272
Výstava „Co dala naše technika světu" 148
Vývoj televisního zařízení v Československu (Vladimír Stoje) 130
Vznik parasitní AM při FM a možnosti jejího odstranění (Ing. Zdeněk Kubíček) 211
Vzorce pro výpočet reaktance a impedance paralelního a sériového okruhu č. 2/III
Vzorce pro výpočet resonančního odporu, sériového ztrátového odporu, jakosti a útlumu resonančního okruhu č. 2/III
Zajímavá zapojení 26
Zajímavá zapojení elektronických přístrojů 297
Zajímavé laboratorní přístroje 265
Zajímavosti odevšad 228, 264, 296, 329, 361
Za novými perspektivami československé radiotechniky (Kazimir Stahl) 129
Za rozvoj socialistického soutěženi v oboru sdělovací techniky 98
Základní operace s vektorovými čarami (Ing. Ctirad Smetana) 204
Záměry a výhledy 33
Zásady pro tvoření formulářů 106
Záznam zvuku a autorské právo 367
Zdravé cesty radiotechniky v NDR 54
Zdroj anodového napětí s elektronickou regulací 119
Zlepšený způsob ladění závitem nakrátko (Ing. Stanislav Vojtášek) 286

Zpět na seznam časopisů
Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek
Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka

Tato stránka byla naposledy aktualizována 8.12.2009.
Nascannoval a do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček.
Případné dotazy posílejte na adresu pjenicek (zavináč) seznam . cz .