Obsah časopisu Sdělovací technika ročník 1954

ROZSAH JEDNOTLIVÝCH ČÍSEL

Číslo 1 (leden) str. 1-32
Číslo 2 (únor) str. 33-64
Číslo 3 (březen) str. 65-96
Číslo 4 (duben) str. 97-128
Číslo 5 (květen) str. 129-160
Číslo 6 (červen) str. 161-192
Číslo 7 (červenec) str. 193-224
Číslo 8 (srpen) str. 225-256
Číslo 9 (září) str. 257-288
Číslo10 (říjen) str. 289-320
Číslo 11 (listopad) str. 321-352
Číslo 12 (prosinec) str. 353-384

PRAVIDELNÉ RUBRIKY

Zajímavosti odevšad 25, 59, 89, 121, 151, 184, 216, 247, 282, 312, 348, 377
Drobnosti z praxe a z literatury 26, 60, 91, 122, 153, 186, 217, 248, 283, 313, 349, 378 
Technická literatura 117, 186, 224, 252, 287, 317, 383

ROZHLASOVÉ PŘIJÍMAČE A ZESILOVAČE

Rozhlasový přiiímač TESLA Melodic 30
Rozhlasový přijímač TESLA 509A 62
Zesilovač TESLA KZ 25 - 513034 94
Rozhlasová ústředna TESLA ZZ IV 512008 126
Rozhlasový přijímač Tesla 407 U 158
Gramorádio TESLA Dominant II 190
Rozhlasový přijímač TESLA 619A Dalibor 253
Rozhlasový přijímač TESLA Signál 318, 377

PRACOVNÍ POMŮCKY NA III. STR. OBÁLKY

Porovnávací tabulka zahraničních germaniových diod s diodami čs. výroby č. 1
Šablony se schematickými značkami č. 4
Nomogram pro rychlé určení indukčnosti, kapacity, kmitočtu a kapacitní reaktance č.5
Obrazovky TESLA č.6
Nomogram pro grafické určení ztrátového činitele dvou kondensátorů paralelně spojených č. 7
Nomogram k určení hodnot deskového kondensátoru č. 8
Vysílací a usměrňovací elektronky velkého výkonu TESLA č. 9
Obrazovky RFT č. 10
Poučení o první pomoci při úrazech elektřinou č.11
Nomogram pro stanovení průměru drátu při různém proudovém zatížení č.12

1. RADIOTECHNIKA

Cívková souprava přijímače TESLA „Signál" 377
Clappův oscilátor s krystalem 91
České učebnice radiotechniky 252
Československý televisor TESLA 4002 A 344
Drobné dílenské praktiky 218
Elektrický vysoušeč vlasů v opravářské praxi 200
Elektronková pojistka 21
Eliminátor s řiditelným výstupním napětím 250
Geofon -radiové zařízení pro doly 125
Gramorádio TESLA Dominant II 190
Chyby v schématech přijímačů III. str. obálky č. 3
Interferenční odlaďovač 156
Jednoduchý či složený filtr? 28
Kapacitní dělič pro vn 270
Klouzající lanko 124
Kniha o napájecích zdrojích 117
Kyselina při pájení v radiotechnice 122,250
Mechanický mf transformátor 85
Měřič resonance s magickým okem 91
Methody průzkumu ionosféry (Ing. Petr Beckmann) 42
Miniaturní bateriový přijímač pro jízdní kolo 379
Náhony přijímačů a jejich poruchy (Josef Stupka) 109
Návrh násobičů frekvence (Ing. Jiří Hanouz) 52
Několik praktických použití germaniových diod (Václav Šnejdar) 112
Některé aktuální problémy sovětské radiotechniky 322
Neobvyklý zdroj vysokého napětí 326
Nomogram pro rychlé určení indukčnosti, kapacity, kmitočtu a kapacitní reaktance 152
Nové rozhlasové přijímače TESLA na našem trhu 358
Nové zapojení oscilátoru (Ing. Stanislav Voitášek) 238
O methodách výpočtu souběhu (Josef Provaz) 73
O opravnách, opravářích a opravách radiotechnického zařízení (Jiří Janda - Jaroslav Dufek) 97
Oscilace stabilisačních doutnavek 218
Pět zajímavých zapojení 91
Pokusné chassis z drátěné síťoviny 347
Poloviční napětí bez děliče 189
Pomůcka pro měření elektronek v přístrojích 217
Poruchy přijímačtů TESLA (Josef Stupka) 376
Poznámka k článku „Spúšťové obvody s dvomi štabilnými polohami" 61
Problémy okolo autorádií 352
Prodejní triky v radiopřijímačích 125
Předpětí pro řídicí mřížky elektronek (Ing. Zdeněk Kubíček) 372
Přenosný přijímač 156
Přijímač jako hledač signálu 60
Přijímač pro poslech místních stanic 156
Přizpůsobení děličů výkonu na zdroj a zátěž (Ing. Jaroslav Obraz) 367 
Radiotechnické opravny - pozor! 316
Rámová antena v přenosném přijímači 60
Reproduktor zdrojem rušení 61
Rozhlasové přijímače v NDR 29
Rozhlasový přijímač TESLA 619 A „Dalibor" 253
Rozhlasový přijímač TESLA Melodic 30
Rozhlasový přijímač TESLA Signal 318, 377
Rozhlasový přijímač TESLA 407 U 158
Rozhlasový přijímač TESLA 509 A 62
Sonda pro opraváře na hledání rušení 174
Spúšťový obvod s dvomi štabilnými polohami (Ing. Milan Vysočanský) 61, 204
Stabilní oscilátor 189
Určení vnitřního odporu a vnitřního napětí zdroje (Ivo Vorlíček) 343
Vf explose 379
Vf oscilátor RC 351
Volič selektivity 157, 274
Vysílaiící sporák 221
Zajímavá použití křížových článků 373
Zajímavá zapojení přijímačů 156
Zajímavá porucha „Kongresu" 174
Zařízení pro výběrový příjem (Josef Provaz) 226
Zásuvka v přijímači 189
Zdokonalené tiché ladění 249
Zdvojovač frekvence 352
Zlepšené audionové zapojení 382
Zmlklé střední vlny 177 

2. TECHNIKA VELMI KRÁTKÝCH VLN, TELEVISE

Barevná televise 110
Barevné filtry pro obrazové elektronky 251
Co nového v sovětské televisi 217
Československý televisor TESLA 4002 A 344
Elektronka 6H31 jako fázový detektor (Rudolf Siegel) 115
Fotografování televisních pořadů na stínítku obrazovky přijímače 267
Magnetický záznam signálu barevné televise na pás 197
Methody průzkumu ionosféry (lng. Petr Beckmann) 42
Meze možností radiolokátoru (Ing. Jindřich Veselý) 295
Několik poznatků a zkušeností s televisním příjmem (Karel Barták) 345
Některá zapojení, zlepšující funkci televisních přijímačů (Ing. Jaromír Vajda) 369
O barevné televisi (Ing. Dr Josef Bednařík) 194, 291
O stejnosměrné složce televisního signálu (Ing. Dr Josef Bednařík - Josef Daněk) 12
Projekční televise v Sovětském svazu 349
Přehled o vývoji televise v NDR 315
Radiolokace (techn. liter.) 317
Radiolokační rovnice (Ing. Jindřich Veselý) 209
Setrvačníková synchronisace televisních přijímačů (Ilja Miškovský) 54
Snadné a rychlé odstraňování námrazy se složeného dipólu 27
Škodí televise zraku? 27
Televise v NDR 203
Televisní přijímač nebo televisor? 28
Triodový kmitající směšovač (Rudolf Siegel) 178
Vlastnosti a problémy radiolokace (Ing. Jindřich Veselý) 130
Výstava československé televise 243
Zajímavé použití techniky vkv 381
Zajímavé použití televisní techniky 220
Základní hodnoty radiolokátoru (Ing. Jindřich Veselý) 270
Zkrácené obrazovky pro televisní přijímače 26
Zúžení frekvenčního pásma v televisi 179, 283

3. SDĚLOVACÍ TECHNIKA PO VEDENÍ

Dnešní stav faksimile 154
Hlasitý telefon 124
Jak se rozpoznává druh korose úložných kabelů 60
Korose úložných kabelů 189
Měřicí souprava pro telefonometrii (Ing. Václav Turko – Antonín Brabec) 200
Můstkové zapojení relé pro zpoždění doby odpadu (Ing. Jiří Macků) 364
Nehody v telefonním provozu způsobené dotykem sl a nn vedeni 49
Nové měřicí přístroje pro telekomunikační zařízení (Ing. Karel Hájek) 5
Ochrana úložných kabelů před poškozením korosí 381
Pomůcka pro nevidomé telefonisty 26
Požární zařízení (Ing. Otakar Klika) 50
Projekt transatlantického telefonního kabelu 139
Přeslechy na širokopásmových kabelech a způsoby jejich omezení (Ing. Jindřich Riedl) 46
Thermická pojistka pro telefonní a signální zařízení 26
Vysokofrekvenční systém TESLA pro přenos rozhlasové modulace (Ing. Jiří Lhoták) 198
Význam sdělovací techniky pro energetiku (Ing. Dr Viktor Pollak) 107
Zařízení drátového rozhlasu v ČSR (Ing. Jiří Lhoták) 354
Z počátků telefonu (Václav Gutwirth) 88
Z počátků telegrafu (Václav Gutwirth) 246 

4. VAKUOVÁ TECHNIKA

Elektrody obrazových elektronek 38
Elektronka 6H31 jako fázový detektor (Rudolf Siegel) 115
Elektronky na střídavý proud bez žhavení 222
Ferritické chromželezo pro vakuovou techniku (techn. liter.) 188
Grafické riešenie odporového elektronkového zosilňovača (Ing. Dr Ladislav Gvozdjak) 168
Grafické riešenle spúšťových obvodov (Ing. Milan Vysočanský) 240
Ještě k bodové a čárové ostrosti obrazovek 122
Kalibrovací přípravky pro miniaturní elektronky 187
Miniaturní elektronky 6B31 a 6B32 34
Napájení obrazovky násobičem napětí 378
Nová elektronka pro vkv 380
Nové československé thyratrony pro velké výkony (Bohdan Klen) 267
Novinka o elektronkách (techn. liter.) 317
Obrazovky TESLA III. str. obálky č. 6
Obrazovky, vyráběné v Německé demokratické republice závodem RFT III. str. obálky č. 10
Problémy výroby přijímacích elektronek (Ing. Vladimír Kratochvíl) 236
Tabulka převodů starého značení sovětských elektronek na nové 120
„Thyratron" s vakuovými elektronkami 314
Tolerance žhavicích proudů bateriových elektronek 222
Usměrňovací výbojky 367, 1710, 1738 a 1749 A 215
Výběr elektronek pro širokopásmové zesilovače 82
Vysilací a usměrňovací elektronky velkého výkonu TESLA III. str. obálky č. 9
Zkrácené obrazovky pro televisní účely 26
Zvláštní typ obrazovky pro záznam na kruhové dráze 172

5. TECHNOLOGIE

Ako dimensovať malý regulačný autotransformátor (Ing. Peter Svitok) 332
Barevné filtry pro obrazové elektronky 251
Celulární polyethylen 311
Centrování reproduktorů 125
Co je to iontový reproduktor 251
Co jsou to thermistory (Zdeněk Poslt) 67
České vydání norem GOST 29
Články se vzdušnou depolarisací (Ing. Jaroslav Kubeš) 208
Drobné dílenské praktiky 218
Elektrické doteky ve sdělovací technice (Ing. Josef Šavel) 259
Ferritické chromželezo pro vakuovou techniku 188
Fysikálně-chemické tabulky (techn. IIter.) 117
Galvanické články bez salmiaku (Ing. Jaroslav Kubeš) 244
Grafické určení ztrátového činitele dvou kondensátorů paralelně spojených (Ing. Vojtěch Weber) 223
Jak připájíme germaniové diody (Vladimír Ilberg) 181
Jak se rozpoznává druh korose úložných kabelů 60
Kabely s plášti z thermoplastických hmot 381
Kalibrovací přípravky pro miniaturní elektronky 187
Klouzající lanko 124
Knoflík bez šroubku 222
Kondensátory z metalisovaného papíru (MP) (Ing. Zdeněk Tuček) 181
Konstrukční podklady pro výrobu elektronických přístrojů (Ing. Jaroslav Matys) 80
Korose úložných kabelů 189
Krystalová dioda jako fotonka 124
Kyselina při pájení v radiotechnice 122, 250
Mechanický mf transformátor 85
Měření kapacity elektrolytických kondensátorů 61
Můstkové zapojení relé pro zpoždění doby odpadu (Ing. Jiří Macků) 364
Náhony přijímačů a jejich poruchy (Josef Stupka) 109
Nebezpečnost jakostních kondensátorů 38
Nedomyšlená konstrukce potenciometru 93
Několik dalších použití germaniových diod 140
Několik pokynů pro práci s hliníkem 61
Několik praktických použití germaniových diod (Václav Šnejdar) 112
Několik slov z praxe o organickém skle (Otomar Petřík) 311
Nitrocelulosa jako součást dielektrika. (Ing. Dr Vladimír Janoušek) 23
Nomogram k určení hodnot deskového kondensátoru III. str. obálky č. 8
Nomogram pro stanovení průměru měděného drátu při určitém proudovém zatížení na 1 mm2 průřezu III. str. obálky č.12
Nová technika a technologie (Jiří Rada) 33
Nový způsob upevňování drobných součástí 217
Oddělovací kondenzátor s malým svodovým odporom (Ing. Dr Ladislav Gvozdjak) 77
Ochrana nádrží na tekutá paliva, jež jsou umístěny blízko elektrisovaných drah 26
Ochrana úložných kabelů před poškozením korosí 381
Ochrana vedení 250
Opracováni Umaplexu (Plexiglas) 125
Oscilace stabilisačních doutnavek 218
Oscilografické snímání charakteristiky germaniových diod (Dr Helmar Frank) 40
O tepelné závislosti tuzemských germaniových diod (Ing. Hynek Šír) 356
Pájení hliníku 29
Pásmový filtr pro 30c/s 91
Pokusné chassis z drátěné síťoviny 347
Pomůcka pro vrtání 93
Popisování skla 125
Porovnávací tabulka zahraničních germaniových diod s diodami čs. výroby III. str. obálky č. 1
Použití thermistorů v technické praxi (Zdeněk Poslt) 100
Problémy výroby přijímacích elektronek (Ing. Vladimír Kratochvíl) 236
Proč kondensátory MP? (Ing. Zdeněk Tuček) 116
Prostředek proti opalování hrotu pájedla 316
Prostý a levný regulační transformátor 41
Přesné nastavení bočníků měřicích přístrojů 188
Přípravek pro navrtávání os potenciometrů a ladicích kondensátorů 222
Regenerace suchých baterií 27
Samosvěrná kabelová spojka 157
Selenový předpěťový odpor 248
Selenový stabilisátor 124
Snadné a rychlé odstraňování námrazy ze složeného dipólu 27
Stejnosměrné charakteristiky germaniových diod (Václav Šnejdar) 39
Střídavá složka napětí galvanických článků (Ing. Jaroslav Kubeš) 363
Svítící knoflíky 29
Thermická pojistka pro telefonní a signální zařízení 26
Transformátor s kompensovaným rozptylovým polem Ing. (Dr Aleš Boleslav) 360
Tuzemské germaniové diody (Dr Helmar Frank -Václav Šnejdar) 2
Účelné značení kondensátorů 61
Vlastnosti keramických kondensátorů československé výroby (Ing. Vojtěch Weber) 303
Vliv teploty na statické charakteristiky germaniových diod (Dr Helmar Frank - Václav Šnejdar) 71
Vodotěsná šroubová spojení 379
Výpočet elektrických vinutí (František Štoček) 327
Výpočet vinutí pro usměrňovače 125
Výrobní jednotky „Tinkertoy" 285
Zásady správného postupu při vývoji elektronických přístrojů 167
Za zvýšení technologické úrovně slaboproudého průmyslu (Karel Lehnert) 289
Zkoušení transformátorových plechů (Ing. Jaroslav Křížek) 113
Zpožděné relé 49
Ztrátový úhel kondensátorů a dielektrik (Ing. František Hoff) 134

6. ELEKTROAKUSTIKA

Amplitudový magnetický záznam zvuku (Ing. Milan Meninger) 87
Automatické přepínání reproduktorů 29
Centrování reproduktorů 125
Co je to iontový reproduktor 251
Časový kompresor 287
Čištění dlouhohrajících desek 81
Důležitá kniha z elektroniky 253
Dynamický mikrofon s řiditelnou směrovou charakteristikou 315
Fysiologické regulátory hlasitosti (Ing. Vladimír Fiala) 361
Grafické riešenie odporového elektronkového zosilňovača (Ing. Dr Ladislav Gvozdjak) 168
Gramorádio TESLA Dominant II 190
Hlavy pro magnetický záznam zvuku 177
Jednoduchá tónová clona 188
Jednoduché zapojení pro synthetické basy a fysiologickou regulaci hlasitosti 313
Ještě k diskusi k článku „Stanovení správné polohy přenosky" 157
Kaskádní kaskodový stupeň v nf zesilovači (Wallmann) 286
Kathodově vázaný zesilovač s vlastní inversí (Ing. Jaroslav Obraz) 342
Kathodový obraceč fáze (lnu. Jiří Pejša) 148
Koncový stupeň pro nf generátory 382
Koncový zesilovač s uzemněnou mřížkou 313
Kondensátorový mikrofon s možností volby směrové charakteristiky 154
Korektory pro plynulou změnu kmitočtové charakteristiky (Ing. Ctirad Smetana) 305
Krystalový mikrofon Philips 316
Magnetický záznam signálu barevné televise na pás 197
Mechanická symbolická schémata (Ing. Ctirad Smetana) 229
Měření hluku (lng. Vladimír Fiala) 175
Multivibrátor pro subakustické kmitočty 91
Náhradní schémata mechanických soustav (Ing. Ctirad Smetana) 322
Nejjednodušší grafická konstrukce dvojí inverse 157
Nejjednodušší nf oscilátor 383
Nf elektronkový voltmetr s elektronkami 6BC32 (Ing. Otakar Horna) 19
Nízkofrekvenční diskriminátor 287
Nízkofrekvenčný zosilňovač s vernou reprodukciou (Ing. Dr LadisIav Gvozdjak) 275, 336
Nová snímací hlava pro magnetofony 188
Nové magnetofony v západním Německu 382
Nové řešení mikrofonu se směrovou prostorovou charakteristikou 222
Nové zapojení dvojčinného zesilovače 92
Nový československý hlukoměr (Ing. Vladimír Fiala) 264
Pásková přenoska 155
Pásmový filtr pro 30c/s 91
Pět zajímavých zapojení 91 
Porovnání dlouhohrajících desek a magnetického pásku 249
Potlačení bručení v nf zesilovačích (lng. Jiří Pejša) 173
Předzesilovač pro dlouhohrající desky 272
Přemostěný RC-člen T (techn. liter.) 384
Přímo vyzařující reproduktory elektrodynamické (lng. Dr Aleš Boleslav) 142
Reprodukce bez ozvěny ve velkém prostranství 351
Reproduktorové systémy zvláštních konstrukcí (Ing. Dr Aleš Boleslav) 337
Reproduktor zdrojem rušení 61
Rozhlasová ústředna TESLA ZZ IV 512008 126
Samočinné prolínání dvou zvukových signálů 123
Selektivní propust ze selektivního filtru 187
Správné umístění přenosky 120
Sovětské reproduktory pro drátový rozhlas 248
Standardní nahrávací charakteristika 251
Stanovení správné polohy gramofonové přenosky 219
Stanovení správné polohy přenosky 119
Subminiaturní zesilovač pro krystalový mikrofon 352
Ultralineární zesilovač 283
Ultrazvukové interferenční měniče 248
Vaječná skořápka zlepší přednes výšek 251
Vícejazyčný přenos při konferencích 15
Vliv záporné zpětné vazby na bručení v koncovém stupni zesilovače (Ing. Jiří Pejša) 334
Volba „poloměrů souhlasu" při návrhu gramofonové přenosky 219
Vtipné upevnění přenosky 380
Zajímavá použití křížových článků 373
Základy magnetického zesilovače (Oldřich Kutal) 102
Záznějový oscilátor RC 285
Zesilovač TESLA KZ 25 513034 94
Z mezinárodního kongresu pro elektroakustiku konaného v roce1954 378

7. MĚŘICÍ TECHNIKA

Barevné filtry pro obrazové elektronky 251
Bateriový elektronkový voltmetr se sovětským pentagridem SB242 (Vilém Klán) 58
Clappův oscilátor s krystalem 91
Dva měriče malých kapacit 250
Dva ss elektronkové voltmetry 315
Elektronický zeslabovač pro slaďování 223
Elektronková pojistka 21
Frekvenční analysátor s multivibrátorem 188
Kapacitní dělič pro vn 270
Koncový stupeň pro nf generátory 382
Kontrola napětí sítě voltmetrem s rozšířenou stupnicí 155
Maďarské elektronické přístroje v Praze 217
Měření hluku (Ing. Vladimír Fiala) 175
Měření kapacity elektrolytických kondensátorů 61
Měřicí přístroj se zvětšeným rozsahem 371
Měřicí souprava pro telefonometrii (Ing. Václav Turko – Antonín Brabec) 200
Měřič resonance s magickým okem 91
Mikroampérmetr 382
Miniaturní elektronkový voltmetr 352
Multivibrátor pro subakustické kmitočty 91
Nejjednodušší megaohmmetr 124
Nejjednodušší nf oscilátor 383
Několik praktických použití germaniových diod (Václav Šnejdar) 112
Německá příručka o osciloskopech 186
Nf elektronkový voltmetr s elektronkami 6BC32 (Ing. Otakar Horna) 19
Nízkofrekvenční diskriminátor 287
Nové měřicí přístroje pro telekomunikační zařízení (Ing. Karel Hájek) 5
Nový československý hlukoměr (Ing. Vladimír Fiala) 264
Nový osciloskop Křižík T 531 (Vilém Nessel) 300
Ochrana měřicího přístroje 222
Ochrana mikroampérmetru 124
O kruhové časové základně (Ilja Miškovský) 16
Oscilografické snímání charakteristiky germaniových diod (Dr Helmar Frank) 40
Pět zajímavých zapojení 91
Pomůcka pro měření elektronek v přístrojích  217
Přesné nastavování bočníků měřicích přístrojů 188
Přijímač jako hledač signálu 60
Přístroj k měření světelných množství 316
Revolverová páječka s hlediska topné smyčky 285
Sonda pro opraváře na hledání rušení 174
Synchroskop 287
Technická odporová dekáda (Ing. Otakar Horna) 89
Vakuová zkoušečka VB 100 344
Vf oscilátor RC 351
Vliv skreslení měřeného napětí na údaj měřidel s usměrňovačem 316
Voltmetr jmenovitého napětí sítě 79
Vysílání standardního kmitočtu 1000 c/s 110
Zajímavá použití křížových článků 373
Základy magnetického zesilovače (Oldřich Kutal) 102
Záznějový oscilátor RC 285
Zpětný běh u osciloskopu (Kamil Donát) 245

8. PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA

Automatisace a telemechanika (techn. liter.) 383
Časový spínač pro delší časy 314
Geofon - radiové zařízení pro doly 125
Jednoduché elektronické relé pro přesnou regulaci teploty 314
Kniha o servomechanismech 288
Nové methody počítání drobných předmětů 249
Pět zajímavých zapojení 91

9. ELEKTROTECHNICKÁ FYSIKA

Elektronový mikroskop (techn. liter.) 224
Grafické riešenie spúšťovych obvodov (Ing. Milan Vysočanský) 240
Přenosný detektor záření 92
Přístroj k měření světelných množství 316
Radiové vlny v astronomii (Jří Filípek) 233

10. OBECNÉ OTÁZKY

Bočníková zapojení stabilisátorů napětí 350
Co nového v sovětské televisi 217
Co potřebuje průmysl od zlepšovatelů a vynálezců 65
Časový spínač pro delší časy 314 
X. sjezd KSČ a úkoly slaboproudého průmyslu (Ing. Stanislav Novák) 193
Diskuse k otištěným článkům 118
Dnešní stav faksimile 154
Dvě radiotechnické výstavy 346
Dvě soutěže Státního nakladatelství technické literatury 22
Elektrické doteky ve sdělovací technice (Ing. Josef Šavel) 259
Elektrický bič 249
Elektronický časový spínač 220
Galvanické články bez salmiaku (Ing. Jaroslav Kubeš) 244
Grafické riešenie odporového elektronkového zosilňovača (Ing. Dr Ladislav Gvozdjak) 168
Grafické riešenie spúšťových obvodov (Ing. Milan Vysočanský) 240
Grafické určení ztrátového činitele dvou kondensátorů paralelně spojených (Ing. Vojtěch Weber) 223
Hlavní vývojové směry sdělovací elektrotechniky v Sovětském svazu 225
Ing. Dr tech. Vladimír Hlavsa + 185
Chyby v schématech přijímačů III. str. obálky č. 3
Je činitel životný či neživotný? 283
K diskusi o významu pojmu elektronika 76
Konstrukční podklady pro výrobu elektronických přístrojů (Ing.Jaroslav Matys) 80
Květen, měsíc radostných vzpomínek a úvah (Ing. Václav Vokálek) 129
Maďarské elektronické přístroje v Praze 217
Mechanická symbolická schémata (Ing. Ctirad Smetana) 229
Mechanický mf transformátor 85
Methody průzkumu ionosféry (Ing. Petr Beckmann) 42
Náhradní schémata mechanických soustav (Ing. Ctirad Smetana) 322
Návrh násobičů frekvence (Ing. Jiří Hanouz) 52
Nebezpečnost jakostních kondensátorů 38
Několik poznatků a zkušeností s televisním příjmem (Karel Barták) 345
Některé aktuální problémy sovětské radiotechniky 322
Nomogram k určení hodnot deskového kondensátoru III. str. obálky č. 8
Nomogram pro rychlé určení indukčnosti, kapacity a kapacitní reaktance 152
Nomogram pro stanovení průměru měděného drátu při určitém proudovém zatížení na 1 mm2 průřezu III. str. obálky č. 12
Nová fakulta slaboproudé elektrotechniky 30
Nová technika a technologie (Jiří Rada) 33
Nové methody počitání drobných předmětů 249
Nové rozhlasové přijímače TESLA na našem trhu 358
Nové zapojení oscilátoru (lng. Stanislav Vojtášek) 238
Noví laureáti státních cen a nositelé řádu v oboru sdělovací elektrotechniky 339
Novinky na lipském veletrhu 1953 9
O barevné televisi (lng. Dr Josef Bednařík) 194, 291
O kruhové časové základně (Ilja Miškovský) 16
O methodách výpočtu souběhu (Josef Provaz) 73
O opravách, opravářích a opravnách radiotechnického zařízení (Jiří Janda -Jaroslav Dufek) 97
Opravy závažnějších tiskových chyb v matematické sazbě v 1. ročníku Sdělovací techniky III. str. obálky č. 2 a č. 3
O stejnosměrné složce televisního signálu (Ing. Dr Josef Bednařík a Josef Daněk) 12
Pět zajímavých zapojení 91
Poloviční napětí bez děliče 189
Porovnávací tabulka zahraničních germaniových diod s diodami čs. výroby III. str. obálky č. 1
Poruchy přijímačů TESLA (Josef Stupka) 376
Poučení o první pomoci při úrazech elektřinou III. str. obálky č. 11
Použití thermistorů v technické praxi (Zdeněk Poslt) 100
Poznámka k článku „Spúšťové obvody s dvomi štabilnými polohami" 61
Poznámky k ST 11/1953 118
Poznámky na okraj druhého ročníku 353
Požární zařízení (Ing. Otakar Klika) 50
Právo na anténu (JUDr Vladimír Doležil) 34
Pražské výstavy na oslavu Dne radia 147
Princip duality v elektrických obvodech (Ing. Vladimír Růžek) 366
Problémy výroby přijímacích elektronek (Ing. Vladimír Kratochvíl) 236
Proč kondensátory MP? (Ing. Zdeněk Tuček) 116
Předpětí pro řídicí mřížky elektronek (Ing. Zdeněk Kubíček) 372
Přeslechy na širokopásmových kabelech a způsoby jejich omezení (Ing. Jindřich Riedl) 46
Přínos radiotechnického průmyslu ke zvýšení životní úrovně v NDR 280
Přizpůsobení děličů výkonu na zdroj a zátěž (Ing. Jaroslav Obraz) 367
Radiolokační rovnice (Ing. Jindřich Veselý) 209
Radiové vlny v astronomii (Jiří Filípek) 233
Relace čs. rozhlasu o technické literatuře 347
Řešení úkolu pro vtipné hlavy 223
Selektivní propust ze selektivního filtru 187
Slaboproudý průmysl a jeho časopis do nového roku (Vladimír Stoje) 1
Soutěž na zlepšovací náměty 111
Sovětská elektronika očima amerického vědce 281
Sovětská odborná literatura (Bohuslav Pohnert) 321
Spúšťový obvod s dvomi štabilnými polohami (Ing. Milan Vysočanský) 61, 204
Stabilisace stejnosměrného proudu 221
Střídavé napětí ze stejnosměrného 341
Synthesa elektrických obvodů 122
Šablony se schematickými značkami (Ing. Zdeněk Tuček) 128
Škodí televise zraku? 27

Technická literatura - posudky nových knih:

Automatisace a telemechanika 383
České učebnice radiotechniky 252
Důležitá kniha z elektroniky 253
Elektronový mikroskop 224
Ferritické chromželezo pro vakuovou techniku 188
Fysikálně chemické tabulky 117
Kniha o napájecích zdrojích 117
Kniha o servomechanismech 288
Německá příručka o osciloskopech 186
Novinka o elektronkách 317
Přemostěný RC-člen T 384
Radiolokace 317
Radiotechnické opravny -pozor! 316
Rusko-český a česko-ruský radiotechnický slovník 287

Různé

Televise v NDR 203
Televisní přijímač nebo televisor? 28
Třídění sdělovací techniky 349
Úkol pro vtipné hlavy 93
Úkoly přírodních a technických věd v páté sovětské pětiletce 66
Upozornění 384
Určení vnitřního odporu a vnitřního napětí zdroje (Ivo Vorlíček) 343
Vakuová zkoušečka VB 100 344
Vícejazyčný přenos při konferencích 15
Vlastnosti a problémy radiolokace (Ing. Jindřich Veselý) 130
Výběr elektronek pro širokopásmové zesilovače 82
Výrobní jednotky „Tinkertoy" 285
Vysílání standardního kmitočtu 1000 c/s 110
Vysoké školy - vstup do nového školního roku (Dr Miloslav Limpauch) 257
Vysokofrekvenční systém TESLA pro přenos rozhlasové modulace (Ing. Jiří Lhoták) 198
Výstava československé televise 243
Významné zlepšovací náměty 4
Význam sdělovací techniky pro energetiku (Ing. Dr Viktor Pollak) 107
Zajímavé patenty 368
Základní hodnoty radiolokátoru (Ing. Jindřich Veselý) 270
Základy magnetického zesilovače (Oldřich Kutal) 102
Zařízení drátového rozhlasu v ČSR (Ing. Jiří Lhoták) 354
Zařízení pro bleskové světlo 355
Zásady správného postupu při vývoji elektronických přístrojů 167
Za zvýšení technologické úrovně slaboproudého průmyslu (Karel Lehnert) 289
Zhášecí obvod 351
Z mezinárodního kongresu pro elektroakustiku, konaného v roce 1954 378
Z počátků telefonu (Václav Gutwirth) 88
Z počátků telegrafu (Václav Gutwirth) 246

Zpět na seznam časopisů
Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek
Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka

Tato stránka byla naposledy aktualizována 8.12.2009.
Nascannoval a do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček.
Případné dotazy posílejte na adresu pjenicek (zavináč) seznam . cz .