Obsah časopisu Sdělovací technika ročník 1955

ROZSAH JEDNOTLIVÝCH CISEL

Číslo 1 (leden) str. 1-32
Číslo 2 (únor) str. 33-64
Číslo 3 (březen) str. 65-96
Číslo 4 (duben) str. 97-128
Číslo 5 (květen) str. 129-160
Číslo 6 (červen) str. 161-192
Číslo 7 (červenec) str. 193-224
Číslo 8 (srpen) str. 225-256
Číslo 9 (září) str. 257-288
Číslo 10 (říjen) str. 289-320
Číslo 11 (listopad) str. 321-352
Číslo 12 (prosinec) str. 353-384

PRAVIDELNÉ RUBRIKY

Zajímavosti odevšad 23, 59, 88, 118, 147, 183, 218, 253, 279, 316, 346, 376
Drobnosti z praxe a z literatury 24, 60, 90, 119, 149, 185, 219, 255, 280, 317, 347, 377
Technická literatura 28, 63, 89, 224, 287, 320, 350, 384

ROZHLASOVÉ PŘIJÍMAČE

Rozhlasový přijímač TESLA 510A 31
Rozhlasový přijímač TESLA 615A 93
Gramorádio TESLA 512070 Tábor 123
Rozhlasový přijímač TESLA 620A "Máj" 156
Rozhlasový přijímač TESLA 514A 284
Přijímače TESLA 508B 380

PRACOVNÍ POMŮCKY

Základní nomogramy pro výpočet síťových transformátorů 32, a III. str. obálky č. 1.
Nomogram pro výpočet vlastností paralelního a sériového okruhu LC (Ing. Zdeněk Mack) 64, a III. str. obálky č. 2.
Nomogram pro výpočet paralelně zapojených odporů III. str. obálky č. 3.
Nomogram pro výpočet ampérzávitů (Ing. Zdeněk Mack) 192, a III. str. obálky č. 6.
Nomogram pro výpočet síťového zdroje, (Ing. Zdeněk Mack) 343, a III. str. obálky č. 11.

1. RADIOTECHNIKA

Dva náměty ke stavbě antén (Ing. Dr Josef Bříza - Jindřich Frank) 306
Impedanční transformátor 84
Jak je postaráno o použivatele radiopřijímače v SSSR 24
Jednoduchý směšovač s germaniovou diodou 150
Krystalový mf pásmový filtr 153
Mikrofonie rozhlasového přijímače způsobená akustickou vazbou přes ladicí kondensátor 282
Multivibrátor jako stabilní dělič frekvence 187
Návrh zesilovačů a oscilátorů 185
Nový druh zesilovače 150
Označování vlnových délek 378
Příčiny rušení rozhlasu v jedoucích autech 56
Rušeni rozhlasového příjmu zdroji poruch v televisorech (Ing. Miroslav Havlíček) 217
Schémata rozhlasových přijímačů 287
Souprava pro výběrový příjem typu TESLA ZVP2 (Ing. František Klíma) 100
Spálení anténních cívek v universálních přijímačích 24
Srozumitelnost řeči při frekvenční a fázové modulaci 224
Stabilisátor střídavého napětí (Antonín Brabec) 22
Stanovení směrové charakteristiky antény oscilografem 123
Subharmonické krystalové oscilátory (Ilja Miškovský) 268
Transitron s odporovou vazbou 152
Určení optimálních kmitočtů pro dálková spojení (Ing. Petr Beckmann) 131
Vyzařování elektromagnetických vln při výbuchu třaskavin 121
Výsledky statistického šetření o zdrojích a rušení ve Velké Británii 255
Západoněmecká výroba rozhlasových přijímačů 61
Zlepšení obvodu reaktanční elektronky 318

2. TECHNIKA VELMI KRÁTKÝCH VLN, TELEVISE

Barevná televise v SSSR 221
Bifilárně vinuté transformátory v mf zesilovačích (Ing. Sáva Hlaváč) 365
Biologické účinky velmi krátkých vln 255
Bručí vám televisor? 284
Dálkové řízení televisních přijímačů 91
Energetické spektrum televisního obrazu 91
Impedanční transformátor 84
Interferenční radiový teleskop (RNDr Jaromír Budějický) 55
Jak zacházet s obrazovkami televisních přijímačů 315
Kathodově vázaný širokopásmový zesilovač (Ing. Jaroslav Obraz) 329
Kolektorové elektromotorky a rušení televise 220
Lze něco zlepšit na televisoru TESLA? (Karel Barták) 308
Magnetický záznam televise 220
Máte přihlášen televisor? 186
Miniaturní antény pro laboratorní měření III. str. obálky č. 9.
Neobvyklé případy rušení příjmu televise 256
Nové aplikace průmyslové televise 347
Nové předpisy o ochraně ukv rozhlasu a televise před rušením v západním Německu 220
Nové směry v centimetrových spojích 255
Nové televisní antény našeho trhu 312
Nové televisní vysilače a rozšíření technického vybavení dosavadních vysilačů v SSSR 315
Obrazový zesilovač se zpětnou vazbou (Ing. Artur Sichrovský - Ing. Dr Josef Bednařík) 98
Oddělování synchronisačních impulsů v televisních přijímačích 245
O možnostech a mezích dálkového přenosu televise s použitím umělých oběžnic 373
Podmořská televise 91
Poruchy televisních přijímačů (Karel Barták) 82
Potřeba pravidelné údržby televisních přijímačů a antén 280
Použití televise při těžbě hnědého uhlí 347
Poznámky k dnešnímu stavu pokusů o záznam televisního obrazu na magnetický pás 243
Problémy mezinárodní výměny televisních pořadů 53
Prvky páskových vlnovodů (Vladimír Honomichl) 112
Prvky vedení pro pásmo 5000 MHz (Vladimír Honomichl) 181
První dva roky rozmachu československé televise 97
Před výstavbou ostravského televisního vysílače 130
Připojeni více televisních přijímačů na společnou anténu 28
Radiolokátory pro vícerozměrnou informaci (Ing. Jindřich Veselý) 5
Rozvod televise kabelem (Ing. Miroslav Havlíček) 374
Rušení televise žárovkou 91
Situace v televisním vysílání Německé spolkové republiky 356
Směrová odbočka pro vlnovody (Vladimír Honomichl) 341
Soustava průmyslové televise se spirálovým rozkladem obrazu 119
"Spirálový" vlnovod 223
Televisní přijímač pro čtyři normy 154
Televisní snímač průsvitků (Vladimír Junger - Ing. Štefan Oravský - Ing. Jaromír Vajda) 340
Údržba televisních přijímačů v NDR 25
Úvahy britských odborníků o televisní soustavě budoucnosti 314
Vstupní obvody přijímačů pro velmi krátké vlny (Rudolf Buriánek) 176
Vyhlídky perspektivního vývoje televisních obrazovek 120
Výkon dálkových radiolokátorů (Ing. Jindřich Veselý) 203
Výpočet dvojitého korekčního členu pro televisní zesilovač 91
Výpočet přijímače s lineární superreakcí (Ing. Miroslav Petr) 35
Výsledky statistického šetření o zdrojích rušení ve Velké Británii 255
Zahájení ostravské televise se blíží 345
Zaměřování a radiolokace v námořní dopravě 202

3. SDĚLOVACÍ TECHNIKA PO VEDENÍ

Magnetický telefonní mikrofon s transistorovým zesilovačem 320
Nelineární skreslení jednopásmových sdělovacích zařízení (Ing. Miloslav Pajgrt) 135
Některé úvahy o utajovačích hovorů 143
Nový telefonní přistroj pro nedoslýchavé 349
Ochrana vedení drátového rozhlasu 190
Použití stlačeného vzduchu v kabelové sdělovací technice (Ing. Karel Ludvík) 13
Rozhlasový přenos po vedení vysokého napětí 149
Statická magnetická paměť (Ing. Antonín Rokos) 140
Systém a zesilovače nosné telefonie 1+1 (Ing. Miroslav Dlouhý - Ing. Antonín Klečka) 259
Transistory jako stavební prvky v telefonní technice 120
Výbojky se studenou kathodou jako přepínací prvky automatických telefonních ústředen 120
Výkonový zesilovač pro jednopásmový vf telefon JVT2 (Ing. Miroslav Dlouhý - Ing. Miloslav Pajgrt - Miloslav Janoušek) 172
Zjednodušení běžného stolního telefonu 156
Zkoušky života voličů se dvěma pohyby 339

4. VAKUOVÁ TECHNIKA

Blesková výbojka nebo bleskovka? 156
Co jsou krystalové elektronky? (Václav Šnejdar) 41
Československá trioda se studenou kathodou 2TC10 (Ing. Antonín Rokos) 194
Další typ ploché obrazovky 281
Doutnavá relé se studenou kathodou 63
Dvojitá trioda s oddělenými kathodami TESLA 6CC1 (Ing. Jaroslav Zuzánek) 105
Elektronický blesk v theorii a praxi (Zdeněk Nývlt) 335
Elektronka jako vazební člen stejnosměrného zesilovače (Ing. Horst Rudolf Loos) 242
Elektronka Valvo E180F 120
Elektronky na cm a dm vlny v NDR 26
Elektronky v NDR 149
Elektronky vyšší spolehlivosti 355
Germaniová dioda jako spínací prvek (Ing. Antonín Rokos) 69
Germaniové usměrňovače s přechodem P-N (Dr Helmar Frank - Václav Šnejdar) 2
Charakteristické veličiny transistorů (Ing. Miloš Ulrych - Ing. Jiří Cetkovský) 226, 307
Jak zacházet s germaniovými diodami 56
Jednoduchý směšovač s germaniovou diodou 150
Je transistor jen náhražkou elektronky? 223
Katalog elektronek 123
Keramické elektronky 26
Kontrola pokrytí žhavicích vláken 192
Krystalové triody - transistory (Václav Šnejdar) 169
Mnohonásobné zvýšení citlivosti běžných plynových fotonek 219
NDR vyrábí fotonásobiče 223
Nová miniaturní elektronka 6L43 52
Nová snímací elektronka s akumulací 90
Obrazové elektronky s několika svazky (Ilja Miškovský) 49
Obrazový převaděč bez vakua 90
Plech P2 pro elektronky zvláštní jakosti 18
Použití elektronky 6CC1 (Ing. Otakar Horna) 212
Použití germaniových plošných diod pro konstrukci síťových usměrňovačů (Ing. Miloš Ulrych) 73
Použití germaniových plošných usměrňovačů pro měření malých napětí (Dr HeImar Frank) 4
Pozor na vodicí výstupek! 192
Průmyslové elektronky fy Elektro-Spezial 156
Přehled elektronek TESLA příloha k č. 12
Samočinné zajištění náplně vodíkových výbojek 155
Slitina pro mřížky elektronek 223
Snímač charakteristik germaniových plošných usměrňovačů (Ing. Miloš Ulrych - Dalibor Šimůnek) 110
Technologie výroby elektronek 63
Transistory jako stavební prvky v telefonní technice 120
Transistory se prosazují 281
Užití germaniových diod pro přesná měření elektrických veličin (Vladimír Ilberg - Josef Mojžíš) 104
Vlastnosti azidu barya 155
Vliv rtuti na selenové fotonky 21
Vyhlídky perspektivního vývoje televisních obrazovek 120
Výbojky se studenou kathodou jako přepínací prvky automatických telefonních ústředen 120
Výpočet žhavení elektronek (Ing. František Hoff) 323
Závislost účinnosti zářivek na okolní teplotě 243
Zdokonalená L kathoda 256
Zhoršení funkce elektronek vlivem mezivrstvy v kathodě 192
Značení elektronek a výbojek TESLA (Ing. Zdeněk Tuček) příloha k č. 9.
1200 W křemíková dioda 255

5. TECHNOLOGIE

Bifilárně vinuté transformátory v mf zesilovačích (Ing. Sáva Hlaváč) 365
Broušení velmi tenkých krystalů pro oscilátory 120
Časová konstanta kondensátorů 375
Dielektrické potenciometry 188
Elektronický obráběcí přístroj 153
Elektrotechnické součástky a materiály v tropických podmínkách 150
Germanium pro transistory 63
Hromadná výroba cívek 156
Improvisované frézování organického skla 62
Impulsové sváření folií z umělých hmot 241
Jak zacházet s germaniovými diodami 56
Kompensátor nebo potenciometr? 63
"Letovací" krystaly 121
Mechanika v laboratoři (Otomar Petřík) 275
Mezifrekvenční transformátor pro náročnější přijímače (Ing. Miroslav Rejmánek) 266
Miniaturní relé 328
Miniaturní součásti pro transistorové obvody 186
Možnosti úspory selenu 186
Nabíjení akumulátorů a galvanických článků (Ing. Jaroslav Kubeš) 17
Nahražení potenciometru s vyvedeným středem 92
Napětí mimosíťových zdrojů (Ing. Jaroslav Kubeš) 108
Několik poznámek ke koaxiálním kabelům (Ing. František Klíma) 273
Nová piezoelektrická hmota: fosforečnan amonný (ADP) (RNDR Marie Bulovová) 16
Nový typ svitkového kondensátoru pro malá napětí 188
Oprava selenových usměrňovačů 58
O tropikalisaci (Ing. Vilém Batka) 111
Plech P2 pro elektronky zvláštní jakosti 18
Poloha selenů a zatížení 270
Poznámka k poruchám výstupních transformátorů 93
Pozor na vodicí výstupek! 192
Problémy kolem transformátorů (Ing. Svatopluk Průcha) 369
Přesné řezání krystalů 222
Rotoroid 154
Selenové usměrňovače v olejové lázni 92
Sluneční baterie 121
Spájené spoje pro sdělovací přístroje 121
Spájení ultrazvukem (Ing. Jaroslav Obraz) 184
Stříbrozinkové akumulátory 121
Synthetická výroba křemenných krystalů 223
Technologický projekt výroby (Ing. Bořivoj Cigánek) 67
Technologie výroby elektronek 63
Tlumivka k odmagnetování magnetofonových pásků 25
Topné spirály pro 1700 °C 370
Trvanlivost přístrojů s tištěnými obvody 337
Účinnost slunečních baterií stoupá 190
Vakuové kondensátory TESLA (Bohdan Klen) 199
Věčná baterie 121
Vliv rtuti na selenové fotonky 21
Vnitřní odpor článků a akumulátorů (Ing. Jaroslav Kubeš) 145
Vrtání kalených součástí 221
Zajímavý způsob kladení vodičů pod omítku 220

6. ELEKTROAKUSTIKA

Absolutní, nebo jen relativní měřítka reprodukce? (Ing. Miroslav Havlíček) 215
Akustické soustavy (Ing. Ctirad Smetana) 42
Automatický fysiologický regulátor hlasitosti 121
Automatický měnič desek se spouštěcím mechanismem vestavěným do hřídele průměru 7mm 155
Čištění mezer dynamických reproduktorů 284
Čo je stereofónia? 72
Elektroakustické zákulisí I. celostátní spartakiády III. str. obálky č. 7
Elektronická výhybka 151
Elektrostatický reproduktor 187
Invertor s nucenou symetrisací 25
Jednoduchý korekční filtr pro přenosku 92
Jednoduchý prolínací obvod 155
Jednoduchý stereofonický zesilovač 190
Kathodově vázaný obraceč fáze (Ing. Jiří Pejša) 85
Kathodově vázaný omezovač 186
Koronový mikrofon 189
Magnetický telefonní mikrofon s transistorovým zesilovačem 320
Magnetický záznam televise 220
Měření na třírychlostním gramofonovém chassis typu Hl3-50 (Ing.Vlastislav Maláč) 248
Měřič intermodulačního skreslení 191
Miniaturní drátový magnetofon 61
Neobvyklé použití magnetického záznamu 61
Nová piezoelektrická hmota: fosforečnan amonný (ADP) (RNDr Marie Bulovová) 16
Nová řešení přímo vyzařujících reproduktorových systémů (Ing. Dr Aleš Boleslav) 322
Nová zapojení doutnavkových obvodů (Josef Belda) 235
Nový druh zesilovače 150
Nový typ sovětského magnetofonu 223
Optická kontrola magnetického záznamu 54
Poznámky k dnešnímu stavu pokusů o záznam televisního obrazu na magnetický pás 243
Projekt elektroakustického zariadania TESLA pre I. celoštátnu spartakiádu. (Kolektiv projektové skupiny n. p. TESLA Pardubice, závod Bratislava) 162
R-C filtry pro nízké kmitočty (Ing. Otakar Horna) 114
"Revoluční reproduktor a ozvučnice" 311
Skúsobné ozvučenie Zimného štádionu v Bratislave (Dr Michal Kumorowitz) 277
Spolehlivý způsob sestrojování mechanických symbolických schémat (Ing. Igor Nábělek) 362
Srozumitelnost řeči při frekvenční a fázové modulaci 224
Stereofonie a prostorovost zvuku 246
Symetrisující dvojčinné zapojení 155
Širokopásmový směšovací zesilovač 224
Tlumivka k odmagnetování magnetofonových pásků 25
Vysokofrekvenční snímání gramofonového záznamu 222
Výzkum a vývoj magnetofonových hlavic z ferritů 61
Zesilovač s kladnou a zápornou zpětnou vazbou 117
Zesilovač výkonu třídy B (Ing. Jaroslav Vágner) 113
Zvukový záznam u systémů širokoploché kinematografické projekce 60
Žhavení vstupních elektronek kvalitních nf zesilovačů 318

7. MĚŘICÍ TECHNIKA

Cejchovací zařízení pro osciloskopy 122
Časová základna s dvojitými triodami 378
Elektrický měřič času 241
Elektronická kontrola poruch v dálkové elektrovodné síti 28
Elektronický měřič drsnosti povrchu 123
Elektronka jako vazební člen stejnosměrného zesilovače (Ing. Rudolf Horst Loos) 242
Ferroskop Křižík M 534 (Vilém Nessel) 47
Generátor pro nastavování televisorů 317
Generátor velmi nízkých kmitočtů 27
Charakteristické veličiny transistorů (Ing. Miloš Ulrych - Ing. Jiří Cetkovský) 226, 307
Jednoduchá dekáda s doutnavkami 222
Jednoduchý přístroj ke zjišťování netěsností 221
Jednoduchý způsob měření malých změn napětí 60
Jednoduchý způsob zjištění místa zkratu na vf kabelu 223
Jištění citlivých mikroampérmetrů 379
Kathodově vázaný omezovač 186
Kmitočtová ústředna (Ing. Miloš Michal) 295
Kniha o oscilografech 350
Magnetometr a milioerstedmetr MK-3 (Bohumil Hůrek) 264
Měření konstant vysokofrekvenčních kabelů (Ing. Miroslav Procházka) 271
Měření malých mřížkových proudů (Mastner - Mrkvička - Musil) 57
Měření na kathodovém osciloskopu (Ing. Dr Jaroslav Hájek - Ing. Zdeněk Chalupa) 299
Měření teploty ve vinutí statorů a rotorů elektrických motorů a generátorů 256
Měření vlastní kapacity cívky 26
Měření zisku antén (Ing. Jaromír Šmejkal) 303
Měřicí přístroj, který vidí do budoucnosti 62
Měřiče středních a efektivních hodnot st proudu a napětí s hrotovými germaniovými diodami (Josef Mojžíš Vladimír Ilberg) 360
Měřič intermodulačního skreslení 191
Miniaturní antény pro laboratorní měření III. str. obálky č. 9
Multivibrátor jako stabilní dělič frekvence 187
Několik poznámek ke koaxiálním kabelům (Ing. František Klíma) 273
Nová jednotka měření: decilog 154
Nová zapojení elektronkových voltmetrů 348
Normování v oboru ručkových měřidel 123
Novinka z oboru elektronické měřicí techniky 28
Optická kontrola magnetického záznamu 54
Oscilátor RC synchronisovaný automatickým ovládáním fáze (Zdeněk Sobotka) 239
Oscilografická kamera (Dr Vratislav Havlovic) 278
Plomba na měřicím přístroji 92
Podivná měřidla 377
Použití germaniových plošných usměrňovačů pro měření malých napětí (Dr Helmar Frank) 4
Přesný kmitočtový normál, založený na kmitání elektronů atomu caesia 238
Přímo ukazující kmitoměr bez elektronek (Vladimír Ilberg - Josef Mojžíš) 308
Přístroj na měření charakteristik elektronek (Tomáš Fukátko) 251
RC generátor s uzemněným duálem 27
Samočinné dešťoměry pro trvalý provoz v nepřístupných místech 151
Samočinné registrační přístroje v malém provedení 27
Snadné určení stejnosměrné složky měřeného elektrického děje 191
Snímač charakteristik germaniových plošných usměrňovačů (Ing. Miloš Ulrych - Dalibor Šimůnek) 110
Stabilisovaný oscilátor jako normál střídavého napětí 283
Stanovení směrové charakteristiky antény oscilografem 123
Subharmonické krystalové oscilátory (Ilja Miškovský) 268
Thermistorové měřiče malých mikrovlnných výkonů (Ing. Milan Kejzlar) 357
Užití germaniových diod pro přesná měření elektrických veličin (Vladimír Iiberg - Josef Mojžíš) 104
Vysílání normální frekvence v ČSR (Ing. Věnceslav Kroupa) 372
Výstřelek měřicí techniky 123
Zajímavý způsob nabíjení vláknových elektrometrů 191
Zlepšené čtení na stupnici registračního přístroje 349

8. PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA

Obrazový převaděč bez vakua 90
Průmyslové použití radioaktivního isotopu thulia 256
Rychlostní snímací kamera založená na elektronických principech 216

9. ELEKTROTECHNICKÁ FYSIKA

Cobanic 281
Mlžná komora s provozním tlakem 4 atmosfér 256
Odpor koronového výboje 281
Oprava selenových usměrňovačů 58
Pomoc SSSR lidově demokratickým státům při výzkumu atomové energie 270
Průmyslové použití radioaktivního isotopu thulia 256
Ultrazvukové čistiace zariadenie 331
Vlastnosti azidu barya 155
Vliv rtuti na selenové fotonky 21

10. OBECNÉ OTÁZKY

Beseda o technické literatuře v Ústavu pro výzkum radiotechniky (Ing. Jiří Hošek) 20
Bez rozvoje slaboproudu se nezvýší úroveň čs. průmyslu 289
Co dokáže selenový usměrňovač 63
Československé a sovětské časopisy z našeho oboru (Bohuslav Pohnert) 321
Degenerativní stabilisátor s kaskodovým zesilovačem (Ing. Miroslav Petr) 338
Dnešní a příští úkoly sovětské radiotechniky v radiokomunikacích a televisi 244
Do nového roku slaboproudého průmyslu (Václav Ouzký) 1
Důležitá novinka pro celý obor elektronické výroby 288
Důležité úkoly radiotechnického průmyslu v SSSR 34
Elektrety z umělých hmot 121
Elektrické a elektronické zámky 149
Elektroakustické zákulisí I. celostátní spartakiády. III. str. obálky č. 7.
Elektronické zařízení pro proměnné zpožďění 190
Elektronický blesk v theorii a praxi (Zdeněk Nývlt) 335
Elektronický obráběcí přístroj 156
Elektronky v NDR 149
Elektrotechnické součástky a materiály v tropických podmínkách 150
F. A. Petřina (Václav Gutwirth) 56
Francouzská výstava součástí 313
Inž. Jozef Felix nositeľom Radu práce (Ing. Dr Ladislav Gvozdjak) 345
Jak je postaráno o použivatele radiopřijímače v SSSR 24
Jak se píše 28
Jazyková strašidla 93
Ještě několik pohledů do strahovského zákulisí. III. str. obálky č. 8.
Katalog elektronek 123
Kniha o oscilografech 350
Kompensátor nebo potenciometr? 63
Konstrukce nomogramů 384
Lipský veletrh 1954 75
Lipský veletrh - podzim 1955 354
Logaritmující čtyřpóly (Ing. Jiří Mastner) 229
Lov ryb elektrickým proudem 221
Mírová budoucnost atomové energie 33
Modulace infračervených paprsků v germaniovém krystalu 152
Můstkové zapojení s pevnými pomocnými větvemi (RNDr Jindřich Forejt) 206
NDR vyrábí fotonásobiče 223
Nebezpečí statických nábojů v operačních sálech nemocnic 25
Neobvyklé použití magnetického záznamu 61
Neobvyklý časový spínač 377
Některé vlastnosti kathodově vázaného výkyvného obvodu (Ing. Vladimír Ptáček) 77
Německý časopis o čs. normě "Schematické značky pro elektroniku" 280
Normalisace schematických značek (Ing. Zdeněk Tuček) 80
Normalisace v odborném tisku (Ing. Zdeněk Tuček) 371
Nová adresa odrušovací služby 63
Nová Strnadova kniha 89
Nová zapojení doutnavkových obvodů (Josef Belda) 235
Nové aplikace průmyslové televise 347
Novinka v oboru elektronické měřicí techniky 28
Novinka z oboru elektroniky 320
Nový školní rok poděbradské fakulty 328
Obsahy Slaboproudého obzoru 224, 288
O dalším vývoji schematických značek pro elektroniku (Ing. Zdeněk Tuček) 106
O distribuci norem ČSN (Ing. Zdeněk Tuček) 19
Oživte užitečnou věc 186
Pokyny pro autory článků a redakční spolupracovníky III. str. obálky č. 4, č. 5 a č. 12
Pomoc SSSR lidově demokratickým státům při výzkumu atomové energie 270
Poznámka k poruchám výstupních transformátorů (Ing. Zdeněk Tuček) 93
Poznámky k exportu rozhlasových přijímačů do zámoří 280
Poznámky na okraj třetího ročníku ST 353
Problémy mezinárodní výměny televisních pořadů 53
Problémy složitých elektronických zařízení (Ing. Jindřich Veselý) 290
Projekt elektroakustického zariadenia TESLA pre I. celoštátnu spartakiádu (Kolektiv projektové skupiny n. p. TESLA Pardubice, závod Bratislava) 162
Připomínky techniků k měsíci knihy (Dr Forejt -Ing. Havlíček- Ing. Lhoták -Ing. Palička - Pohnert - Ing. Tuček) 65
Radiokompas 384
Reléové spoušťové obvody (Ing. Jiří Macků) 233
Rozvoj elektronického průmyslu v minulých letech a jeho další vyhlídky 220
Sdělovací elektrotechnika v NDR 345
Setrvačníkový agregát 372
Schémata rozhlasových přijímačů 287
Situace v televisním vysílání NSR 356
Skúsobné ozvučenie Zimného štádiónu v Bratislave (Dr Michal Kumorowitz) 277
Slaboproudá technika na I. celostátní spartakiádě 225
Slaboproudý průmysl se pochlubil chystanými novinkami III. str. obálky č. 10
Souprava pro výběrový příjem typu TESLA ZVP2 (Ing. František Klíma) 100
Sovětská literatura v oboru sdělovací elektrotechniky v roce 1955 131
Spájené spoje pro sdělovací přístroje 121
Spolehlivý způsob sestrojování mechanických symbolických schémat (lng. Igor Nábělek) 362
Srozumitelnost řeči při frekvenční a fázové modulaci 224
Stabilisátor střídavého napětí (Antonín Brabec) 22
Stavíme pomník památce Alexandra Stěpanoviče Popova 129
Šablony se schematickými značkami (Ing. Zdeněk Tuček) 214
Technologický projekt výroby (Ing. Bořivoj Cigánek) 67
Trvanlivost přístrojů s tištěnými obvody 337
Určení optimálních kmitočtů pro dálková spojení (Ing. Petr Beckmann) 131
Účelné pracovní pomůcky pro konstruktéry a opraváře 384
Vítáme ustavení čs. vědecké společnosti pro elektrotechniku 193
Volně plující samočinné meteorologické stanice 63
Vysílání normální frekvence v ČSR (Ing. Věnceslav Kroupa) 372
Vyzařování elektromagnetických vln při výbuchu třaskavin 121
Výstava rozhlasu, televise a zvukové techniky NSR 322, 355
Vývojové perspektivy sdělovací elektrotechniky v NDR 202
Vznik rušivých napětí na kluzných uhlíkových kontaktech 243
Vzorná jazyková kritika 63
Zahájení školního roku 1955/56 na vysokých školách (Dr Miroslav Limpauch) 257
Za kvalitnější technickou knihu (Ing. Jindřich Sucharda) 161
Západoněmecká výroba rozhlasových přijímačů 61
Závislost účinnosti zářivek na okolní teplotě 243
Z činnosti výzkumného ústavu britské poštovní správy 282
Zesilovač výkonu třídy B (Ing. Jaroslav Vágner) 113
Zlepšení obvodu reaktanční elektronky 318
Zlepšení vlastností oscilačních krystalů mechanickým zatížením 187
Zvětšení plochy stínítka u obrazovek o průměru 120 mm 319
Zvláštní zdroje elektřiny (Ing. Jaroslav Kubeš) 210
II. celostátní konference o monokrystalech v Turnově 21

Zpět na seznam časopisů
Zpět na obsah Jeníčkových radiotechnických stránek
Zpět na domovskou stránku Petra Jeníčka

Tato stránka byla naposledy aktualizována 8.12.2009.
Nascannoval a do html podoby upravil Ing. Petr Jeníček.
Případné dotazy posílejte na adresu pjenicek (zavináč) seznam . cz .